Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

zin of onzin van winterbandentest

Vraag gesteld door Dolfie op 6 oktober 2015

In De Kampioen (nr. 10/11, okt/nov 2015, pagina 77) wordt een vergelijking gegeven van de remweg op besneeuwd wegdek tussen zomerbanden en winterbanden. De omstandigheden zijn evenwel niet terug te vinden. Het maakt immers nogal uit of het een temperatuur net rond het vriespunt betreft of twintig graden onder nul. Ook de hoeveelheid sneeuw is van belang. Verder bestaan in NL geen echte zomerbanden meer, het zijn (meest) vierseizoenenbanden die worden gebruikt. Daarmee is uw uitslag nietszeggend. Ik erken dat echte winterbanden in winteromstanigheden beter presteren dan zomerbanden of vierseizoenenbanden. Maar hoe zit als je in januari met echte winterbanden rijdt als het buiten tien graden is? Wat is dan het verschil in remweg? Al met al roept uw verdubbbeling van de remweg van zomerbanden t.o.v. die van winterbanden vragen op. Voor mensen die de auto kunnen laten staan in zware winterse omstandigheden kan het een prima keuze zijn om in de wintermaanden door te rijden met goede vierseizoenenbanden. Zolang er op dat moment geen Elfstedentocht a la 1963 wordt verreden.

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

De vergelijking in remweg op sneeuw is gedaan bij -6 graden Celsius op aangereden sneeuw. Hier kunt u meer lezen over hoe wij testen. De eigenschappen van winterbanden hebben vooral veel nut op sneeuw en ijs en bij lage temperaturen. Daar is de winterband specifiek voor ontworpen; om in kritische omstandigheden voldoende grip te hebben en een acceptabele remweg, uiteraard met aanpassing van de snelheid en afstand.

Met kritisch bedoelen we een potentieel gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld de remweg op een besneeuwd wegdek. Een auto op zomerbanden heeft in die situatie gemiddeld 65 meter nodig om vanaf 50 km/h stil te staan. Voor en sneeuw en ijzel is een zomerband wat ons betreft ongeschikt.

Bij plus 10 graden is de zomerband eerder in het voordeel, maar de verschillen zijn veel kleiner dan bij gladheid. Er is dus geen sprake van een kritische situatie. De remweg van beide banden blijft zeer acceptabel.

Zomerbanden worden in zomerse omstandigheden steeds beter, maar gaat wel ten koste van de eigenschappen in winterse omstandigheden. Zomer- en winterbanden worden dus meer 'siezoensspecifiek'. De vierseizoenenband is bezig aan een opmars maar blijft in de verkopen nog achter bij zomer- en winterbanden. En inderdaad, de automobilist die gladheid door sneeuw en ijs structureel kan vermijden door de auto te laten staan, kan prima op zomerbanden de winter door. Het gaat uiteraard om het aanpassen aan de omstandigheden waarin je met de auto mogelijk terecht komt. Met zomerbanden op sneeuw is een situatie die we echt moeten afraden, maar er zijn dus verschillende manieren om dat te bereiken.***

Reactie van Dolfie:

Dank voor uw antwoord. Na het volgen van uw link (en nogmaals doorklikken naar de volgende link) zijn mijn vragen evenwel nog niet weggenomen. Ik lees onder punt 3 van de tweede link: 'Rijgedrag op met sneeuw bedekt wegdek (alleen winter- en allseasonbanden). Op een met aangereden sneeuw bedekte weg worden 4-wiels-ABS remmetingen uitgevoerd van 30 km/u tot 5 km/u. […]'. Hoe kan de ANWB dan spreken over een remweg van 50 km/u tot stilstand? Dat is dus nooit gemeten. En wat zijn de referentiebanden in dit geval? Zomerbanden uit het jaar achttienhonderd voor nul? De temperatuur van -6 graden wordt in beide linken niet aangetroffen.

Als motorrijder hecht ik veel waarde aan bandveiligheid. Een meter te weinig remweg is immers BOEM! Tegelijk hecht ik belang aan feiten, die wil ik kunnen teruglezen. Mijn conclusies trek ik daarna wel.
Voor onder andere klein behuisden en gepensioneerden met weinig inkomen zijn winterbanden geen noodzaak. Laat de ANWB niet nodeloos angst aanjagen.***

Reactie van Erik Jan de Jong:

De toelichting gaat over de ANWB Winterbandentest. De vergelijking tussen zomer- en winterbanden is een op zichzelf staande test geweest. Daar werd de remweg gemeten vanaf 50 km/h. De vergelijking is samengesteld om consumenten te informeren over de specifieke voor- en nadelen van de drie verschillende type banden onder winterse omstandigheden. We brengen in beeld hoezeer de prestaties van een gemiddelde band in die situatie kan verschillen. De test is gedaan met nieuwe banden van een courant type. 
 ***

Reactie van Dolfie:

Het wordt warrig :(***

Reactie van Erik Jan de Jong:

Ik neem juist graag onduidelijkheden weg, dus wat is u niet duidelijk, en waar zit de pijn? Ik begrijp dat de aanschaf van winterbanden een investering is die begrijpelijkerwijs niet bij een ieder goed uitkomt. De conclusie van onze tests is het gegeven dat zomerbanden niet geschikt zijn voor rijden in winterse omstandigheden. Daaruit volgt het advies om te kiezen voor aangepast schoeisel voor wie in de winter elke dag met de auto de weg op moet, of het advies de auto op zomerbanden in winterse omstandigheden niet te gebruiken.***

Reactie van Dolfie:

O. Eerst was het winterbandentest en nu is het een zichzelf staande vergelijking geworden, maar het hoe en waar wordt nergens uit de doeken gedaan. Zijn de beste winterbanden vergeleken met de allerslechtste zomerbanden? En hoe betrouwbaar is dan uw cijfer dat de remweg meer dan tweemaal zo lang is?

Vroeguh, in mijn studietijd vijendertig jaar geleden, deed ik natuurkundige onderzoekjes waar de uitslag grotendeels van te voren al vast stond omdat het al tig keer was onderzocht. Mijn onderzoeksverslagen waren bevlekt met koffie, ezelsoren en as. Toch kreeg ik er minstens het cijfer 9 voor waar 10 het maximum was.

Ik begon met een korte inleiding, gevolgd door de samengevatte conclusies. In de rest van het verslag legde ik verantwoording af omtrent elke stap die ik had gedaan. Ondanks dat anderen hun verslagen uittypten gebruikte ik gewoon een pen en ruitjespapier. Maar het was wel duidelijk, onderbouwd, en voor iedereen terug te lezen.

Thans, in het smartphonetijdperk, wordt veelal (ook bij de ANWB) niet verder gekomen dan samengevatte conclusies. Die na enig graven vaak louter zijn gebaseerd op onjuiste interpretaties van eerder (literatuur)onderzoek.

Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Duidelijkheid is één ding, doch aan onbetrouwbare duidelijkheid heeft niemand iets. Er is nog veel om toe te lichten.

Het is tevens de vraag wat de deal met Kwikfit oplevert voor de vereniging ANWB. De ANWB zou de belangen van zijn leden behoren te behartigen en zich onafhankelijk mogen gedragen. Nu is er op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling en dat komt betrouwbaarheid ook niet ten goede.

'Courant' is een conclusie uwerzijds doch het betreft geen feit. Dat uw advies zich nu beperkt tot mensen die in de winter elke dag met de auto de weg op moeten is nieuw.***

Reactie van Erik Jan de Jong:

Duikt u er nog maar eens even goed in. Ons standpunt is de afgelopen jaren niet veranderd. Wel bereiken we er steeds meer automobilisten mee.

Belangenbehartiging is één van de pijlers van de ANWB. Wij zetten ons ook in voor betaalbare mobiliteit. De korting die wij voor onze leden hebben bedongen op winterbanden bij Kwik-Fit is daarvan een mooi voorbeeld.***

Reactie van Dolfie:

Ik duik er goed in maar u, mijnheer de Jong, blijft met een kluitje in het riet sturen.

Als u niet normaal antwoord kunt geven, dan is het beter om het onderwerp te sluiten. Mijn conclusie dan is dat de ANWB roept dat winterbanden de helft van de remweg hebben (tegen die van zomerbanden, en bij 50 km/u) maar dat de ANWB dat geenszins aannemelijk heeft kunnen maken.***

Reactie van Erik Jan de Jong:

Als het zo is dat u de juistheid van de informatie die wij vergaren en uitgeven betwijfelt, dan mag dat natuurlijk, maar dan kan ik helaas niets meer voor u doen. Ik vind het goed dat u kritische vragen stelde en meer wilde weten over banden. Mocht u over informatie beschikken die laat zien dat we er met de remweg-vergelijking naast zitten, dan houden we ons hartelijk aanbevolen.***

Reactie van Dolfie:

De ANWB roept wat, maar kan dat niet aannemelijk maken. Het is niet aan mij om aan te tonen hoe het zit. Het is aan roeper -die zegt zich te baseren op een test- om die testgegevens gewoon op tafel te leggen. Anders praat roeper uit het bovenste deel van zijn ruggengraat.