Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Blijft een snelheidsbeperking op N-wegen ook geldig na het passeren van een rotonde of een kruising?

Vraag gesteld door Age op 9 september 2017

Dwars door Schoonhoven loopt de N210. Dit is een provinciale weg die formeel niet door de bebouwde kom loopt, maar feitelijk wel door bebouwd gebied. Binnen dat bebouwde gebied wordt de weg 4 x onderbroken door een rotonde. Tussen de 2e en 3e rotonde geldt een snelheidsbeperking van 60 km/h. Ik heb mij laten vertellen dat deze snelheidsbeperking is ingesteld omdat dit deel van de weg één lange bocht is met directe toegang tot een oprijlaan vanuit één rijrichting. Dit leidt tot de volgende vragen:
1. Klopt het dat na de rotondes die het wegvak met de snelheidsbeperking "markeren" de maximum toegestane snelheid automatisch wordt opgeheven en men dus weer 80 km/h mag rijden?
2. Klopt het dat het ontbreken van parallelwegen of uitsorteervakken een reden kan zijn om een snelheidsbeperking in te stellen?
3. Zijn er voorbeelden bekend van provinciale wegen die door bebouwd gebied lopen waar voor het hele traject door dat bebouwde gebied (dus NIET noodzakelijkerwijs de bebouwde kom) een snelheidsbeperking geldt.
In Krimpen aan den IJssel is dat het geval (50 km/h), maar dit schijnt te komen omdat de gemeente het wegbeheer voor haar rekening heeft genomen.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U heeft een drietal vragen over de inrichting van een weg.

Het is ons niet geheel duidelijk wat uw specifieke vraag hieromtrent is. Desondanks hebben wij getracht uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

1.Tenzij er een bord staat, dat de snelheidsbeperking opheft of een bord waarmee een nieuwe maximumsnelheid wordt aangegeven, blijft de snelheidsbeperking van voor de rotonde van kracht.

2.De wegbeheerder kan verschillende redenen hebben om een snelheidsbeperking in te stellen, de aanwezigheid van zijwegen of uitsorteervakken, wegen in de buurt van scholen, de ligging van de weg (rechte weg of een weg met bochten), weg met veel bomen aan weerszijden, gevaarlijke kruising, geluidsoverlast e.d. Dit zou u kunnen navragen bij de wegbeheerder.

3.Wij nemen aan dat deze wegen er zijn, maar welke en hoeveel is bij ons niet bekend.

Ik wil u dan ook doorverwijzen naar het CROW indien u meer wenst te weten over de inrichting van wegen.