Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

moet een bord met de op die weg geldende snelheid na een kruising herhaald worden buiten de bebouwde kom?

Vraag gesteld door H. Teerds op 13 juli 2018

Op een 80km weg staat voor een voorrangskruising een bord met 60 km, na rechtsafslaan lijkt de weg weer op een 80 km weg. De snelheid wordt na de kruising niet opnieuw aangegeven. Toch geldt daar nog steeds 60 km. Moet er niet na elke kruising aangegeven worden welke snelheid er op die weg geldt. Uitgezonderd bebouwdekom en 30 km zone’s?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U wilt weten of op een 80 km weg, waar de snelheid voor de kruising wordt verlaagd naar 60 km, de snelheid na de kruising opnieuw moet worden aangegeven.

Dit is niet altijd nodig.Om welke weg en kruispunt gaat het? Dan kunnen we dit bekijken.***

Reactie van H. Teerds:

Het gaat om een kruising aan de rand van Emmeloord. Daar waar de N351 via een T-kruising samengaat met de N714
Vanaf de Hannie Schaftweg, waar voor de kruising het 60 km bord staat, rechts af de Espelerweg op rijdend wordt het bord 60 km niet herhaald. Op de N714 staat voor de T kruising eveneens een 60 km bord. Omdat deze weg een weg buiten de bebouwde kom lijkt, was het mij niet duidelijk dat er een snelheidsbeperking geld.