Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Slechte update

Vraag gesteld door A. Schreuder op 27 februari 2018

In oktober een Toyota Auris van 3 jaar oud gekocht bij Toyota-dealer. Voor €170,00 navigatiesysteem laten updaten. Is alleen maar slechter gaan werken. Stuurt mij naar straten, die al jaren zijn afgesloten. Kan straten die al jaren bestaan niet vinden. Laat mij omrijden vlak bij mijn huisadres enz. De dealer en Toyota Nederland zeggen hier niets aan te kunnen doen. Als ik alles van tevoren had geweten dan was ik blijven navigeren via mijn gsm. Iemand dezelfde ervaringen? Wat kan ik verder nog doen?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U ervaart een recente kaartupdate van uw Auris navigatiesysteem als slecht en gedateerd.

Er bereiken ons vaker ontevreden berichten over kaartupdates in het algemeen. Soms inderdaad vanwege de hoge kosten en gedateerde kaarten. De ANWB inventariseert al 'n poosje de klachten omtrent updates, kosten, frequentie en hoe recent een nieuwe kaart nou feitelijk is. In uw geval zou je kunnen spreken van een non-conform product die niet aan de verwachting voldoet.

Ik hoop dat anderen hun ervaringen op dit platform willen delen. Ik heb in ieder geval Toyota benaderd omtrent uw klacht. Ik hoop op een spoedige reactie.***

Reactie van Michiel Claesen:

In oktober 2017 heeft de Toyota dealer de software van het ingebouwde navigatiesysteem geüpfatet. Sindsdien functioneert het navigatiesysteem niet naar behoren. De dealer als de importeur zeggen hier niets aan te kunnen veranderen.

Wettelijke garantie
Wanneer een product gebrekkig is, derhalve niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst, is er sprake van non-conformiteit (art 7:17 BW).

Indien een product ondeugdelijk is, dan dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen he gebrek te verhelpen. Nu de dealer te kennen heeft gegeven het gebrek niet te kunnen verhelpen, maakt dat u het recht heeft de koopovereenkomst te ontbinden. e dealer dient u de kosten van de update aan u te restitueren.

Geschillencommissie Voertuigen
Indien u zich kunt beroepen op BOVAG-garantie, kunt u bij een geschil deze ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Beschikt u over rechtsbijstand, schakel deze dan bij een geschil in.***

Reactie van Jos van der Drift:

Ik meldt u de volgende reactie van Toyota;

Actualiteit navigatiesysteem
Per jaar leveren wij 2 kaartupdates voor onze navigatiesystemen. Eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. De laatste update voor onze navigatiesystemen is op dit moment die van het najaar 2017. In april 2018 verwachten we weer een nieuwe kaartupdate.

HERE
De firma HERE ontwikkelt de informatie voor onze navigatiesystemen. Het wegennet wordt door HERE ook eens in de zoveel jaar gecontroleerd op wijzigingen en fouten. Tussentijdse wijzigingen in de infrastructuur dienen door lokale overheden zelf te worden doorgegeven aan de kaartenleverancier. Indien dit wordt nagelaten, kan het dus voorkomen dat een straat of verkeersituatie die al enkele jaren bestaat niet goed wordt weergegeven. Nieuwe straten zullen uiteraard niet meteen op de kaart staan. De lokale overheden in Nederland geven de informatie op een structurele wijze door. De informatie over het wegennet is constant aan verandering onderhevig en een navigatiesysteem moet dus gezien worden als hulpmiddel om van punt A naar punt B te komen.

Kunt u aangeven hoe lang u denkt dat bepaalde straten al bestaan die niet in de kaartupdate zijn opgenomen. Ik wil graag een beeld hebben hoe oud de kaart zou kunnen zijn.***

Reactie van A. Schreuder:

In mijn wijk liggen de straten al zonder verandering ongeveer 35 jaar. De Dolderseweg 170 te Den Dolder is niet te vinden. De Utrechtseweg in Utrecht/Vleuten is nu ongeveer 3 jaar afgesloten. Verder heb ik slechte ervaring in Nederland op andere locaties. Ik had er vrede mee als mij van tevoren was meegedeeld dat up-to-date niet echt up-to-date is. Ik had het artikel dan niet aangeschaft.