Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kan ik gemeente in Belgie aansprakelijk stellen voor schade aan band auto door gat in wegdek?door

Vraag gesteld door Aurora1913 op 2 mei 2017

Kan ik een gemeente in Belgie aansprakelijk stellen voor schade aan een autoband door een gat in het wegdek?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten of u een gemeente in België aansprakelijk kunt stellen voor schade aan een autoband door een gat in het wegdek?

Aansprakelijkheid
In België is volgens de wet de eigenaar van een goed of zaak verantwoordelijk voor het correcte onderhoud van zijn bezit. De overheid moet dus als een goede huisvader waken over de staat van de wegen en potentiële gevaren verhelpen. Sommige gaten in de weg zijn inderdaad het gevolg van een gebrekkig onderhoud. In theorie kan de overheid aansprakelijk zijn voor de schade aan uw auto omdat ze de weg slecht heeft onderhouden.

Klacht indienen

In dit geval kunt u een klacht indienen bij de Belgische overheid. U moet daarbij drie zaken kunnen aantonen:

  • dat de beschuldigde overheid een fout heeft begaan, namelijk dat de overheid niet het nodige heeft gedaan om het wegdek correct te onderhouden;
  • dat u schade hebt geleden, namelijk dat uw wagen werd beschadigd;
  • dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade, namelijk dat een gebrekkig onderhoud van de weg de schade aan uw auto heeft veroorzaakt.

Het beheer van het wegennet in België wordt gedeeld door de federale, regionale, gemeentelijke en provinciale overheden. In sommige gevallen wordt een verkeersader zelfs beheerd door verschillende, mogelijk aansprakelijke wegbeheerders. Dat maakt het niet eenvoudiger om een juridische procedure op te starten.

Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt kunt u die hiervoor inschakelen.