Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is de nieuwe fiscale bijtelling voor prive gebruik zakelijke auto dat voorheen 25% was, nu voor auto van 61 maanden en ouder

Vraag gesteld door HANS WARN op 11 januari 2017

De bijtelling van de zakelijke auto is met ingang van 2017 gewijzigd, maar dat geldt voor auto's die in 2017 voor het eerst in gebruik worden genomen. Auto's die vóór 1 januari al in gebruik zijn genomen, behouden de bijtelling 5 jaar na tenaamstelling. De bijtelling is dan het tarief zoals dat gold op de datum van tenaamstelling. Wat is de bijtelling na een periode van 60 maanden.
Mijn auto is voor het eerst geregistreerd op 20-12-2011 en heeft een tarief 25% zoals dat gold op de datum van tenaamstelling.

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt naar het tarief voor bijtelling privé gebruik auto van de zaak.

Uw auto is van 20-12-2011 en viel onder het 25% tarief.

Na 60 maanden valt de auto onder het dan geldende tarief, in dit geval is dat 22%.

[EDIT: Zie verder in dit topic onze correctie. Onze website is aangepast.]***

Reactie van SKok:

Wij zitten in precies dezelfde situatie. (Zuinige) auto uit 2011 en we betaalden 14% bijtelling. Die auto zou per 1 juli as naar 25% gaan.

Ik kom overal tegenstrijdige info tegen. De fiscus stelt dat het 25% wordt. Hierboven (en ook op andere, "niet-overheids"sites) kom ik 22% tegen. Daarbij lees ik op meerdere plekken dat dit op 1 juli as in gaat. Op de site van de ANWB staat 31-12-2018.

Wie kan ons (met onderbouwing) vertellen per wanneer welk tarief gaat gelden?***

Reactie van HANS WARN:

Volgens de belastingdienst is er maar één belastingtarief voor bijtelling privé gebruik auto van de zaak voor auto’s van 2016 en daarvoor, nl. 25%.
Afhankelijk van bepaalde eisen, zoals zuinige auto’s, kan daar een korting op gegevens worden die naar 5 jaar vervalt.
Daarna valt de auto weer terug in het oorspronkelijke tarief, nl. 25%.
Alleen voor nieuwe auto van 2017 gelden de nieuwe bijtellingregels van 22%. Dit is beschreven in de Brief van Staatssecretaris Wiebes van Financiën


Brief van Staatssecretaris Wiebes van Financiën die antwoord geeft op schriftelijke vragen die zijn gesteld over de Autobrief II.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-op-auto-en-motor/documenten/kamerstukken/2015/08/25/schriftelijke-beantwoording-autobrief-ii

Vraag 36
Gelden de in de tabel vermelde bijtellingspercentages voor alle leaseauto's of alleen voor nieuwe leasecontracten?
Antwoord 36
Uitgangspunt van Autobrief II is dat de automobilist die onder het huidige regime heeft gekozen voor een auto waarvoor in het kader van de bijtelling een CO2-korting van toepassing is, ook na 2016 blijft profiteren van de fiscale stimulering. De zakelijke rijder heeft er bij zijn autokeuze immers van kunnen uitgaan dat zijn bijtellingstarief voor ten minste 60 maanden geldt; niemand wordt gedurende deze (lease)periode geconfronteerd met een veranderd bijtellingstarief. Uiteraard geldt hetzelfde voor die automobilist die bewust heeft gekozen voor een auto zonder CO2-korting. Ook voor deze automobilist wordt geen wijziging gebracht in de hoogte van de bijtelling.
Dit betekent dat de percentages in de tabel op bladzijde 10 van Autobrief II alleen gelden voor nieuwe auto’s vanaf 1 januari 2017. Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer die in het kalenderjaar 2017 voor het eerst in gebruik is genomen en voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister, gaat derhalve het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden.
Voor oudere auto’s verandert er niets in de bijtelling. Zo blijft voor auto’s die voor het eerst in 2015 onder de bijtelling vallen het regime 2015 gelden.***

Reactie van SKok:

Dat is inderdaad wat ik op de site van de Belastingdienst vindt. Maar de sites van onder meer de ANWB zelf, als van bijvoorbeeld Raet, spreken dit tegen. De ANWB heeft het over een einddatum van 31-12-2018 en Raet (en diverse andere sites) spreken over 22%. Ook het antwoord hierboven op uw oorspronkelijke vraag is heel stellig in "22%"...

Voor de volledigheid: ik vind uw onderbouwing met link erg informatief. Ik vind het alleen zo vreemd dat organisaties als de ANWB en Raet dan blijkbaar verkeerde informatie verstrekken... Ik zou verwachten dat die toch wel op de hoogte zijn van de ins en outs.***

Reactie van Paul Engel:

Het antwoord van de ANWB expert is inderdaad niet correct. Onze excuses hiervoor!

Het algemene bijtellingspercentage van auto’s die voor 1-1-2017 op kenteken zijn gezet is 25%. Afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto kon hier een korting op gegeven worden. Hoe lager de CO2 uitstoot hoe hoger de korting. Auto’s vanaf 1-1-2017 hebben een algemeen bijtellingspercentage van 22% en alleen volledig elektrische auto’s krijgen hierop nog een korting.

Van auto’s die voor 1 juli 2012 op kenteken zijn gesteld zou de korting een onbeperkte geldigheidsduur hebben. Deze onbeperkte geldigheidsduur is echter geschrapt. De eventueel geldende korting op het bijtellingspercentage eindigt voor deze auto’s op 31 december 2018. Vanaf deze datum wordt nu jaarlijks bekeken of de auto volgens de geldende regels nog in aanmerking komt voor een milieukorting op het algemene bijtellingspercentage van 25%.

Voor de auto’s die op kenteken gesteld zijn na 1 juli 2012 wordt nu ook na 60 maanden jaarlijks gekeken of ze nog in aanmerking komen voor een milieukorting op het algemene bijtellingspercentage.

Uw auto houdt dus het bijtellingstarief van 25%.