Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dieseltoeslag o.b.v. CO2 ipv NOx

Vraag gesteld door 72marco op 20 juni 2017

Bij importeren van een dieselauto naar Nederland geldt een dieseltoeslag die, afhankelijk van het type auto, flink kan oplopen.

De norm is op dit moment 65g/km en per gram meer moet een aanzienlijk bedrag (86,69 EUR) worden neergeteld. Daarbij wordt de norm jaarlijks met 2g/km aangescherpt (bron: belastingdienst.nl).

Er zijn in deze 2 vragen waar ik maar niet uit kom:

1. Waarom een dieseltoeslag o.b.v. CO2 terwijl dieselauto's minder CO2 uitstoten dan benzineauto's? Er wordt vaak gesproken over NOx, maar dan zou dit toch de norm moeten zijn i.p.v. de CO2?

2. Waarom toch dit dieselbeleid in Nederland? Fijnstof ja, maar kan iemand mij uitleggen waar nu toch die extreme verschillen t.o.v. andere Europese landen vandaan komen?

En dan eigenlijk nog een 3e vraag:

3. M.i. is het niet langer interessant om een diesel occassion te importeren naar Nederland, zeker als dit een 4x4 auto betreft (modellen van bv. Passat 4motion tot XTrail). Is deze redenatie correct?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over de dieseltoeslag.

De grondslag voor de BPM is tegenwoordig de CO2 uitstoot. In de basis is de bepaling van het BPM bedrag voor benzine en dieselauto’s gelijk alleen is er voor dieselauto’s een dieseltoeslag van toepassing. Voor de bepaling van die dieseltoeslag, dus een extra stukje BPM voor auto’s met een dieselmotor, is ook weer de CO2 uitstoot de grondslag. De dieseltoeslag is er om te differentiëren tussen de BPM voor diesel en benzine auto’s. Voor zowel benzine als diesel geldt, hoe hoger de CO2 uitstoot, hoe hoger de BPM. Deze opzet van de BPM heffing is er op gericht de aankoop van zuinige auto’s (lage CO2 uitstoot) te stimuleren.

Er zijn verschillende autobelastingen en zodoende heeft de overheid beleidsinstrumenten om te sturen op een optimale voertuigmix (samenstelling van het wagenpark naar brandstofsoort). Voor dieselauto’s wordt gewerkt met lage accijns op de brandstof in combinatie met een hoge motorrijtuigenbelasting en een hoge bpm. De sturing in Nederland lijkt zo ingestoken dat diesel vooral voor veelrijders interessant is. De gedachte daarachter zal zijn dat deze auto’s dan relatief veel buiten de bebouwde kom rijden waar de nadelen van de diesel (NOx, fijnstof uitstoot) minder zwaar wegen dan in de binnensteden (lokale luchtkwaliteit), terwijl de voordelen (lage CO2 uitstoot) toch benut worden.

Bij import is rest-BPM verschuldigd, een bepaald percentage van het oorspronkelijke BPM bedrag. Het oorspronkelijke BPM bedrag hoeft niet volgens de huidige regels bepaald te worden maar volgens de regels die van toepassing waren op de datum eerste toelating van het voertuig (bouwjaar). Hiermee wordt recht gedaan aan het principe dat er geen andere BPM druk op een auto elders uit de EU mag drukken dan op een zelfde auto uit NL. Het verschuldigde percentage kan bepaald worden op drie manieren (u mag de meest gunstige kiezen); via de vaste tabel, via een in de branche gebruikelijke koerslijst of via een taxatie.

Op de site van de douane kunt u een BPM aangifteformulier bij import downloaden met toelichting hoe het verschuldigde BPM bedrag berekend kan worden. De diesel ocassionmarkt staat in Nederland inderdaad behoorlijk onder druk. Het import voordeel kan bij bepaalde modellen nagenoeg opgedroogd zijn en loont het nauwelijks de moeite om import te overwegen. Het is dus zeker raadzaam zorgvuldig te bereken of een bepaald merk en type auto niet beter als ocassion in Nederland aangeschaft kan worden. De BPM calculator is wellicht een handig hulpmiddel.