Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Niet nakomen van prijsafspraak

Vraag gesteld door Mw de Jong op 5 januari 2017

Goedemorgen,

Wij hebben een prijsafspraak (op papier)met een garagebedrijf gemaakt om een autosleutel bij te maken.
Na uitvoering van de werkzaamheden krijgen we een factuur waar de prijs ruim 100 euro duurder is.

Mijn man is vandaag langs geweest alleen vind de eigenaar dat hij een hoger tarief mag rekenen omdat hij verkeerd voorgelicht is en dus meer kosten heeft gemaakt.

Wat kunnen wij hier tegen doen?

Vriendelijke groet,

Mw de Jong-Stegenga

Antwoord van Yda

Antwoord van Yda

ANWB Expert

U vraagt wat u kunt doen nu de garage een veel hoger bedrag berekent dan schriftelijk is afgesproken.

Uitgangspunt is afspraak is afspraak. U hebt een schriftelijke prijsafspraak en daar moet de andere partij zich aan houden. Dat het garagebedrijf verkeerd is voorgelicht, komt voor rekening en risico van de garage.

In de Bovag-voorwaarden staat het volgende over de prijs en prijsverhogingen:

“De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.”

In uw geval is er sprake van een vaste prijs dus mag een prijsverhoging niet. De praktische kant van de zaak is wel of de garage u de bestelde sleutel meegeeft zonder dat u de hogere prijs betaald. Als dat het geval is, kunt u onder protest betalen en daarna u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. De behandeling van een geschil bij de Geschillencommissie kan wel enige tijd in beslag nemen.***

Reactie van Iris1982:

Geldt dit ook voor een mondelinge afspraak?***

Reactie van Yda Matthijssen:

U vraagt of mijn antwoord ook van toepassing is bij een mondelinge overeenkomst. Het antwoord is ja! Ook een mondelinge overeenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst. Alleen is het in de praktijk nog lastiger te bewijzen wat er afgesproken is.