Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vervuiling in THP-motoren bij PSA-groep ook bij Ford?

Vraag gesteld door joeps op 22 oktober 2015

Is thp-probleem (peugeot, citroen) bij injectiemotoren ook aanwezig bij auto's van productie 2014/2015?
Is een soortgelijk probleem ook te verwachten bij ford met de (verwante?) ecoboost-motoren?

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt of de problemen met de THP motoren ook voorkomen bij productie 2014/2015 en of Ford dezelfde problemen heeft bij de EcoBoost motoren.

Voor wat betreft de problemen met de distributieketting is een modificatie uitgevoerd in 2010, motoren vanaf 2011 zijn dus gemodificeerd. Hierdoor is de vervuiling door een verkeerde kleptiming dus verledentijd. Echter deze motoren hebben een hoog koppel bij een laag toerental waardoor rijden met een laag toerental mogelijk is.  Veelvuldig rijden met lage toerentallen kan vervuiling veroorzaken.

De Ford EcoBoost motoren zijn niet voorzien van een distributieketting. Ook de motoren van Ford hebben een hoog koppel bij een laag toerental dus ook voor deze motoren geldt dat veelvuldig rijden met lage toerentallen vervuiling kan veroorzaken.***

Reactie van joeps:

In het verlengde van uw duidelijke reactie - waarvoor dank - is dan mijn vervolgvraag: treedt de vervuiling op gedurende de gehele "levenscyclus" van de auto of juist aan begin of einde. Ik kan me namelijk voorstellen dat - nu ik op het punt sta van beslissen tot koop - het verlengen van de garantietermijn (een optie) met een x aantal jaren zinvol kan zijn. Dit vanwege door anderen gemelde problemen met de service/garantie in geval van vervulling van cilinders enz.
Wezenlijk is natuurlijk of deze schoonmaakactie in beginsel onder garantie valt.***

Reactie van Leo Ruijgrok:

De vervuiling bouwt zich op aan de hand van de omstandigheden, dus mogelijk over de gehele levensduur. U zult in de verlengde garantie voorwaarden moeten kijken of vervuiling binnen de verlengde garantie valt, het is immers afhankelijk van de omstandigheden of en hoeveel vervuiling er optreedt.
U heeft natuurlijk altijd de wet achter u dat een product aan een redelijke verwachting moet voldoen. (conformiteit)