Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Er is in de media gesproken over de komst van bio-LPG

Vraag gesteld door Chriels op 12 mei 2017

Goedendag mevrouw/meneer, Er zijn artikelen uit de pers van 2015 en 2016 te vinden over de komst van bio-LPG dat de fabriek in de Rotterdamse Haven van Neste voor Europa deze schonere brandstof gaat produceren. Wat is hiervan bij u bekend? Er staat geschreven dat het uit reststromen van afval ook geproduceerd gaat worden en uit aardgasvelden en dat het aanzienlijk schoner is dan het traditionele autogas. Dat LPG-rijders het probleemloos kunnen tanken. Wanneer zou het beschikbaar zijn? Is het echt schoner?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over Bio-LPG en de verkrijgbaarheid.

Volgens Neste zou men naar verwachting eind 2016 met de verkoop van vloeibare Bio-propaan beginnen. Zodra de nieuwe installatie zou zijn voltooid, verwachtte men een productie van totaal 30.000-40.000 ton per jaar verwacht.

Op hun website maar ook in de markt komt ik de beschikbaarheid van Bio-LPG nog altijd niet tegen. Het lijkt er dus op dat de productie vooralsnog niet van de grond is gekomen maar het is duidelijk dat de levering niet volgens planning verloopt. Wat dat betreft blijft het allemaal een beetje onduidelijk. Maar deze Bio-propaan zou gewonnen moeten worden uit afval en reststoffen en moet schoner zijn dan conventionele propaan. Het voordeel van deze Bio-brandstof moet gunstiger broeikasemissies opleveren.

Voor meer info zie ook het TNO / CE Delft Factsheet Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief.