Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waarom derde rijstrook afsluiten.

Vraag gesteld door k v.d.Have op 9 februari 2016

Rijkswaterstaat komt met twee flauwekul redenen betreffende het afsluiten van de derde rijstrook/spitsstrook. Reden 1: Het is niet nodig bij minder dan 1350 auto's per uur om de rijstrook te gebruiken. Blijkbaar moet de weg eerst vollopen voordat de rijstrook, die er toch al ligt, gebruikt mag worden. Reden 2: De rijstrook zou smaller zijn, en daarom zou de maximum snelheid op alle banen teruggeschroefd moeten worden. Onzin van de bovenste plank. Minder auto's per baan, verdeeld over drie banen, levert altijd meer veiligheid op, niet alleen tijdens de spits. Misschien een actiepunt voor de ANWB??

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

“U vraagt zich af of de ANWB in dit geval iets aan het probleem kan doen.

Wij zullen uw signaal registreren en doorsturen naar de betreffende afdeling binnen de ANWB. Als blijkt dat er vergelijkbare signalen van andere ANWB leden binnen komen, dan kan dat een start zijn van een lobby naar het bedrijfsleven of de politiek. Hoe meer ledensignalen over hetzelfde onderwerp, hoe groter de wens van onze leden om daarin hun belang te behartigen.

Meer informatie over wat we nu doen, kunt u vinden op www.anwb.nl/belangenbehartiging.”

Om het platform overzichtelijk te houden is het wenselijk reacties bij de oorspronkelijke vraag te plaatsen.