Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Altijd schuld bij een bijzonder manoeuvre?

Vraag gesteld door Peugeot5008 op 17 mei 2017

Graag zou ik willen weten of de uitvoerder van een bijzondere manoeuvre, achteruitrijden in dit geval, werkelijk ALTIJD schuldig is. Voorval: Ik rijd achteruit naar een parkeervak waarbij mijn achteruitrijlampen en richtingaanwijzer goed werkten. Het uitzicht was onbelemmerd en er was op dat moment geen ander voertuig in zicht. De actie werd al ruim ingezet toen de tegenpartij mij toch nog trachtte in te halen op de smalle weg. Daarbij verrichtte de tegenpartij zijn actie m.i. willens en wetens hetgeen blijkt uit de schade aan de linker-achterzijde van zijn auto.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een aanrijding tijdens het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre. U wilt weten of de uitvoerder van een bijzondere manoeuvre altijd aansprakelijk is indien er tijdens het uitvoeren van die manoeuvre een ongeluk gebeurd.

Bijzondere manoeuvre
Wanneer u een bijzondere manoeuvre in het verkeer uitvoert, bent u verplicht het overige verkeer voor te laten gaan. Ontstaat er tijdens zo'n manoeuvre een aanrijding, dan bent u hiervoor aansprakelijk.

Aansprakelijkheid
Iemand die door uw bijzondere manoeuvre uit moet wijken om u te kunnen passeren wordt gehinderd. Het niet voldoen aan de verplichting ‘een ander de vrije doorgang verlenen’ betekent veelal in de praktijk dat degene die de bijzondere manoeuvre uitvoerde volledig aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade. Het feit dat een persoon verweten kan worden dat hij hierbij niet voldoende oplette om het overige verkeer niet te hinderen, zorgt ervoor dat de persoon die de bijzondere manoeuvre uitvoerde aansprakelijk is.