Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Porsche Cayenne verdeelbak nu al stuk

Vraag gesteld door porsche verdeelbak op 8 mei 2017

Wij hebben een Porsche Cayenne. Deze hebben wij 3,5 jaar geleden nieuw gekocht. Er is nu een probleem met de verdeelbak waardoor deze vervangen moet worden. Dit valt buiten de garantie. Er wordt nu een coulance van 25% korting geboden door de dealer. Het betreft hier echter een probleem die niet aan mij toe te wijzen is. Ik vraag mij af hoe reëel het is dat ik opdraai voor deze kosten. Immers, dit issue schijnt bijna tot nooit voor te komen. Alvast bedankt!

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een auto van 3,5 jaar oud waarbij de verdeelbak defect is. Die moet vervangen worden. Echter, de garantieperiode is verstreken waardoor u onder coulance de vervanging kan laten uitvoeren bij de dealer. Omdat u het probleem aan de verdeelbak niet aan uzelf te wijten vindt vraagt u zich af of u de reparatiekosten moet gaan betalen.

(Non)-conformiteit
Volgens de wet kunt u herstel van het gebrek of vervanging van het product eisen van de verkoper, als u kunt bewijzen dat het product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de overeenkomst mag verwachten. Dit staat in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Welke eigenschappen u mag verwachten van het product is onder andere afhankelijk van het soort product, de prijs van het product, het bouwjaar en kilometerstand. Bij de koop van een nieuw product mag je er vanuit gaan dat deze de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik nodig zijn.

Garantie
De bewijslast ligt bij de verkoper als het product binnen 6 maanden na aflevering een gebrek vertoont. De wet gaat er dan vanuit dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was. Als de verkoper vindt dat het product niet gebrekkig is, moet hij dat bewijzen. In dit geval ligt de bewijslast bij u gelet op het verstrijken van de garantieperiode. U moet dan bewijzen dat het product niet voldoet aan de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst mocht hebben. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door onafhankelijk technisch onderzoek te laten verrichten naar de oorzaak van het defect aan de verdeelbak. Wellicht kunt u een voorstel daartoe doen en dat de kosten gedragen worden op basis van ongelijk.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.