Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dure reparatie vacuumpomp: na twee jaar en plm 26000 km opnieuw stuk. Heb ik hier geen garantie op?

Vraag gesteld door joannesb57 op 19 januari 2017

Onlangs viel van mijn Audi A2 1.2 TDI de rembekrachtiging uit en kon de auto geen snelheid meer maken op de snelweg. Mijn Volkswagen/Audi garage in Groningen heeft dit gerepareerd, het bleek de tandempomp te zijn. Dure grap: plm. € 700.- inclusief montage.
Dat kan gebeuren, ware het niet dat dit zelfde onderdeel plm. twee jaar en 26000 km geleden ook al eens vervangen is door een Bovag Audi garage in Emmen. Ik was onderweg naar Duitsland en peilde kort voor de grens nog even de olie. Die was heel dun en de stand was te hoog. Daarom onverwijld naar de dichtstbijzijnde Audi dealer waar ik de auto heb laten repareren.
De tandempomp zorgt volgens mijn eigen garage voor vacuüm / druk en werkt als brandstofpomp. Toen was dus het brandstofpompdeel stuk, nu het vacuümdeel. Volgens mijn garage kan ik dit nu na twee jaar niet meer verhalen op de Bovag garage in Emmen: "pech". Klopt dat wel? Ik mag er als consument toch van uit gaan dat zo'n pomp na twee jaar en 30.000 km nog steeds prima functioneert?

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U had 2 jaar en 26.000 km geleden problemen met de tandempomp van uw Audi A2 1.2 TDI. Op dit moment is de tandempomp wederom stuk.

Een redelijke verwachting voor een dergelijke tandempomp is 10 jaar of 100.000 km. U had dus mogen verwachten dat de pomp ongeveer 4x zo lang meegaat.

Bij een geschil met de garage is het belangrijk om de juiste stappen te zetten. Doe je dit niet dan kan dit gevolgen hebben voor de juridische mogelijkheden. Hieronder een stappenplan.

Bijgaand het stappenplan onderhoud en reparatie.***

Reactie van joannesb57:

Ik heb een volgens jullie stappenplan een aangetekende brief gestuurd aan Audi klantenservice. Hun reactie, kort samengevat: u kunt schade door een slecht Audi onderdeel alleen bij Audi claimen als 'coulance' als u dit onderdeel bij een officiële Audi dealer heeft laten aanbrengen. Omdat ik klant ben bij een Bovag garage VW/Audi die niet 'officieel' is, kan men niets met mijn klacht.... Toch klopt dit niet voor mijn gevoel; Audi moet toch instaan voor de kwaliteit van haar onderdelen?? Ik had Audi voorgesteld op basis van uw reactie 75% van de minimaal geleden schade van € 520.-, zijnde € 390.- te vergoeden voor de vervangende pomp en één uur werkloon. Alle nota's, mails en het defecte Audi onderdeel zijn bewaard. Is dit een vraag voor mijn rechtsbijstandverzekering of geeft u me weinig kans?***

Reactie van Marika Oliviera:

U hebt een aangetekende brief gestuurd naar Audi klantenservice. Audi geeft aan dat u de schade door een slecht Audi onderdeel alleen bij wijze van coulance kunt claimen indien het onderdeel door een officiële Audi dealer is aangebracht. U bent het daar niet mee eens en vraagt zich af of dit een zaak is waarvoor u uw rechtsbijstandsverzekeraar kunt inschakelen.

Deugdelijke reparatie
De Audi klantenservice is in dit geval geen partij in deze kwestie. Dat houdt in dat u alleen tegenover de garagist, die de vacuümpomp vervangen heeft, rechten kunt afdwingen. U moet er vanuit kunnen gaan dat die reparatie deugdelijk wordt uitgevoerd. Indien u van mening bent dat de garagist een ondeugdelijke reparatie heeft uitgevoerd of bijvoorbeeld verkeerd te werk is gegaan, dient u daarvoor bewijs te leveren.

Bewijs
Omdat het oude onderdeel bewaard is gebleven inclusief alle nota’s en e-mails kunt u dat ter beoordeling voorleggen aan uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wellicht dat er aan de hand van een onafhankelijk expert uitsluitsel gegeven kan worden over de oorzaak van het defect aan de vacuümpomp.

Meer informatie over reparatie en onderhoud vindt u op onze website.***

Reactie van joannesb57:

Ik komt toch nog graag even terug op het laatste antwoord van mw. Oliviera, die stelt dat ik niet bij Audi moet zijn, maar bij mijn garagist. Ik ben het daar niet mee eens; de problemen aan mijn auto ontstonden niet door een fout van de garagist, maar door een slecht Audi onderdeel dat veel te snel opnieuw stuk ging (zie ook antwoord van expert Ruygrok). Ook een kennis van mij die werkt bij de firma AVA auto materialen en -onderdelen heeft mij erop gewezen dat ik bij de leverancier van het onderdeel moet zijn, dus Audi. Dus nogmaals graag uw reactie!***

Reactie van Marika Oliviera:

Ik begrijp dat u Audi hierop zou willen aanspreken. Echter, wettelijk gezien zal dat geen stand houden en wel vanwege de eerder door mij genoemde reden.