Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ik krijg 2 maanden na het verstrijken van de garantie periode te horen dat ik het motorblok moet vervangen. Wie moet dit betalen?

Vraag gesteld door Boudewijn52 op 2 december 2017

Geachte expert van de ANWB, deze week is me het volgende overkomen : Ik heb in maart 2017 een Ford Focus gekocht bij de Ford dealer met een A-1 garantie (6 maanden - "Betreft uiterst betrouwbare auto’s. Dat betekent dat ze aan onze zeer strenge Ford eisen voldoen. Met Ford A1 Garantie bent u dus verzekerd van jarenlang rijplezier" aldus Ford ).

Mijn Ford focus was in maart j.l. net iets minder dan 5 jaar oud en had 91.000 km gelopen. In de garantie periode ging een slangetje van het koelstofcircuit lekken en daardoor is de motor aan het koken geslagen terwijl dit van te voren niet op het dashbord zichtbaar werd. Je krijgt geen melding van stoppen of zoiets. Vervolgens is slangetje gemaakt. Daarna weer tijdje meegereden, wel vaker een vochtige plek onder de auto gezien maar ik was in de veronderstelling dat dat condens van de airco was. Slangetje is immers gemaakt, auto rijdt prima en temperatuur is altijd constant en goed (volgens het dashboard). Deze week blijkt ventilator heel lang door te draaien na het stilzetten van de auto. Ik ben daarmee naar de Ford garage gegaan. Conclusie: Meneer nu is het naast gelegen expansievat van het koelcircuit lek maar we kijken even of er nog meer aan de hand is. Ze komen terug en melden: Meneer, de koppakking blijkt lek te zijn en daardoor moet uw hele motorblok vervangen worden!!
Uiteraard ben ik heel verbaasd over de gehele gang van zaken en vroeg mij af of het terecht is dat ik in dit geval voor de kosten op ga draaien ook al valt dit buiten de garantie periode. ANWB expert, wat is uw inschatting? En als ik een weerwoord moet hebben tegen de garage, wat kan ik dan het beste zeggen. Het is een keurige garage, ik hoef niet het onderste uit de kan, maar wil alleen dat e.e.a. rechtmatig wordt afgehandeld.

Graag uw reactie.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In maart 2017 heeft u bij de Ford dealer een gebruikte Ford Focus (2012/91.000 km) aangeschaft. De auto werd geleverd inclusief zes maanden garantie. Nu twee maanden buiten de garantie blijkt sprake van een lekke koppakking. De motor dient te worden vervangen. Vraag is voor wiens rekening deze reparatie komt.

Lekke koppakking
Een koppakking gaat jaren mee. De problemen beginnen vaak door veroudering of een minder goed functionerend koelsysteem. Er kan lekkage optreden waardoor er koelvloeistof ontsnapt, met oververhitting als gevolg. Een ander probleem bij een kapotte koppakking is dat koelwater en motorolie zich gaan vermengen. Dit herken je aan de donkere verkleuring van de koelvloeistof of een verhoogd oliepeil. Reparatie van de pakking is arbeidsintensief en dus kostbaar; vaak worden ook de distributieriem en bijvoorbeeld de waterpomp preventief mee vervangen.

Het heeft er alle schijn van dat de lekke koppakking hier (mede) het gevolg is van de koelvloeistof lekkage eerder dit jaar.

Voorts vraag ik mij af of het wel noodzakelijk is de motor in zijn geheel te vervangen.

Wettelijke garantie
Howell de garantie termijn verstreken is, kunt u zich - uitgaande van een consumentenkoop - een beroep doen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW). U mag immers - uitgaande van normaal gebruik/onderhoud - op grond van de koopovereenkomst een langere levensduur van de koppakking verwachten dan 5 1/2 jaar en circa 100.000 km.

Herstel door verkoper
Voor een beroep op conformiteit dient u volgens de wet de verkopende partij in de gelegenheid te stellen tot herstel van het gebrek.

Kosten reparatie
Herstelkosten komen volgens art 7:21 lid 2 BW geheel voor rekening verkoper.

Geschillencommissie Voertuigen
Wanneer de verkoper zijn verplichtingen op grond van e wet niet nakomt, dan kunt u - al dan niet met behulp van uw rechtsbijstandverzekering - het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.