Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

wegvallen afdekking eigen risico schade huurauto buitenland door ontbreken politie rapport

Vraag gesteld door Karel1957 op 29 november 2018

Ik had in Duitsland voor een dag een busje gehuurd. Bij het afsluiten van de verhuurovereenkomst heb ik betaald voor een verzekering die de schade verlaagt naar 750 Euro. Een voorwaarde is wel dat ik bij iedere schade de politie erbij vraag voor een procesverbaal.
Bij het uitrijden van de parkeergarage raak ik een muurtje met als gevolg schade aan de auto. Blijven staan met de auto en de politie verwittigen was geen optie omdat ik geen bereik had met mijn telefoon en al het verkeer dat de parkeergarage uithoest zou ophouden. Buiten de parkeergarage vond ik geen parkeerplaats en besloot ik door te rijden naar het verhuurbedrijf dat twee kilometer verder gevestigd was. Ik leverde de auto in en vulde alle formulieren mbt de schade in. Op mijn vraag of ik de politie moest bellen ivm de verzekering zei de medewerker aldaar dat dit in deze situatie overbodig was. Hij gaf hiervoor de volgende argumenten: 1. Parkeerschade is ontstaan op privé terrein. 2. Er is geen tegenpartij. 3. Er is geen schade aan derden 4. Schuldvraag is duidelijk 5. In deze situatie komt de politie in Duitsland niet (dit is ook zo in Nederland) en 6. Ik kan ondanks ontbreken politierapport toch rekenenen op mijn verzekering omdat dit bijzondere omstandigheden zijn. Ik ben uitgegaan van de deskundigheid en de goeder trouw van die medewerker.
Na zes weken krijg ik van het autoverhuurbedrijf een brief met een rekening van 2.050 Euro en de mededeling dat mijn verzekering die het eigen risico verlaagd niet dekt omdat een politierapport ontbreekt.
Het zal duidelijk zijn dat ik mij opgelicht voel en vraag mij af wat ik hiertegen kan doen. Helaas kan ik geen beroep doen op mijn rechtsbijstandsverzekering verkeer omdat die niet helpt in het geval van het huren van een auto.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft in Duitsland een busje gehuurd voor 1 dag. Aanvullend heeft u een verzekering afgesloten om het eigen risico te verlagen naar € 750. Een voorwaarde bij deze verzekering is dat er bij schade door de politie een proces verbaal opgemaakt moet worden.

Vlakbij het verhuurbedrijf heeft u bij het uitrijden uit een parkeergarage de muur geraakt met de bus en was daarbij de zijkant beschadigd. De medewerker van het verhuurbedrijf vertelde, na uw vraag of de politie er nog bij moest worden gehaald, dat dit niet nodig was en noemde hiervoor diverse redenen, onder andere omdat het om een eenzijdig ongeval ging en er geen andere partij bij betrokken was. Uw vraag is wat u zou kunnen doen.

Wat vervelend dat u 6 weken later zo’n hoge rekening heeft ontvangen. Was er nog iemand bij u die het verhaal van de medewerker kan bevestigen? En wat staat er hierover in de huurovereenkomst?

U zult moeten bewijzen dat de medewerker u heeft verteld dat het in het geval van deze schade niet nodig was om een proces verbaal op te laten maken.

Ik raad u aan contact op te nemen met het ECC ( Europees Consumenten Centrum). Het ECC geeft advies en juridische informatie en bemiddelt bij een conflict bij grensoverschrijdende geschillen.

Meer informatie over het ECC vindt u op onze website.