Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is de ANWB-defintie van "partner"?

Vraag gesteld door Erwin van Vondelen op 1 juli 2016

Mijn zoon wil lid worden en heeft zelf een auto. Voor zijn vriendin wil hij daarna ook het partner lidmaatschap aanvragen. Is dat mogelijk?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Wat verstaat de ANWB onder "partner" aangaande partnervoordeel op ANWB-lidmaatschap en Wegenwacht Service?

Onder partner wordt verstaan degene die met een ander lid een duurzame relatie heeft en die volgens het bevolkingsregister op hetzelfde adres als het andere lid samenwoont. In een partnerrelatie kan slechts één partner recht op deze korting
hebben.

Bron: Voorwaarden 2016 ANWB-lidmaatschap en Wegenwacht Service