Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Slijtage distributieketting

Vraag gesteld door JantjeBas op 15 augustus 2018

Tijdens onze vakantie in Frankrijk ging er "out-of-the-blue- in het dashboard van onze Touran een geel motorwaarschuwingslampje branden. Verder waren er geen storingssymptomen. De geraadpleegde VW-dealer meldde dat de distributieketting "décalé" was en vervangen moest worden. Kosten € 3.000 en reparatieduur ca. 2 1/2 week. Via VW-Mobiliteitsservice een andere VW-dealer opgezocht: deze bevestigde de diagnose, kon repareren binnen 1 week, kosten € 1.700,--. Na ophalen van de auto bleek deze haperend te rijden, wederom een VW-dealer opgezocht: kapotte bobine. Direct gerepareerd: kosten €165,--.

Vraag1: heeft het kapotgaan van de bobine te maken met het distributiekettingprobleem ?

Terug in Nederland via de dealer vergoeding gevraagd voor de reparatiekosten. Overal, en ook op de ANWB-website lees ik, dat een distributieketting in principe onderhoudsvrij is en een autoleven lang mee hoort te gaan. Wanneer een distributieketting vervangen dient te worden is dit niet conform de verwachting, die de koper van de auto mag hebben van het gebruik van de auto. Immers, de gekochte zaak (de auto) dient over de eigenschappen te beschikken, die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik, dat bij de koopovereenkomst is voorzien (ex art 7:17 B.W. e.v.). Nu de distributieketting niet beantwoordt aan de koopovereenkomst is herstel voor rekening van de verkoper, evenals de gevolgschade.

Vraag 2: is het billijk, dat mijn VW-dealer mij een coulance regeling aanbiedt van 50%, terwijl zij gezien het bovenstaande aansprakelijk zijn voor alle reparatiekosten en de gevolgschade ?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Tijdens uw vakantie in Frankrijk gaf uw VW Touran een motorstoring an. De distributieketting bleek de boosdoener. Noodgedwongen heeft u de distributieketting door een VW dealer in Fankrijk laten vervangen. Korte tijd erna moest ook de bobine worden vervangen. De dealer in Nederland biedt aan 50% van de totale reparatiekosten voor zijn rekening te nemen. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Levensduur distributieketting
Een distributieketting is inder
daad onderhoudsvrij. Van een distributieketting mag u dan ook verwachten, dat deze een autoleven lang meegaat, uitgaande van normaal gebruik en regulier onderhoud van de auto.

Vervanging bobine
Een defecte bobine kan het gevolg zijn van de defecte distributieketting, maar dit ligt niet direct voor de hand. Denk dat hier eerder sprake is van toeval.

Wettelijke garantie
Voor een beroep op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW) dient u de verkoper (VW dealer) in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen. Laat u dit na, dan verspeelt u zodoende uw rechten op een geslaagd beroep op de wettelijke garantie.

Aanbod dealer
Essentieel in uw situatie is of u vanuit Frankrijk al dan niet contact heeft gezocht met uw dealer in Nederland voor overleg. Zo niet, dan is uw dealer niet gehouden uw tegemoet te komen in de gemaakte reparatiekosten in Frankrijk. In dat geval zou ik eieren voor mijn geld kiezen, door het aanbod van 50% vergoeding terstond te accepteren.

Meer informatie over fabrieks- of BOVAG-garantie bij reparatie buitenland vindt u op onze website.***

Reactie van JantjeBas:

Hartelijk dank voor uw antwoord op mijn vragen. Ter aanvulling op mijn verhaal het volgende: direct na het verschijnen van het waarschuwingslampje heb ik VW-Mobiliteitsgarantie en mijn dealer gebeld. De dealer adviseerde mij om de instructies van VW-mobiliteitsgarantie te volgen en direct een VW-dealer in de naaste omgeving te bezoeken. Op dat moment was nog niet bekend wat de diagnose was.

Toen enkele dagen later de diagnose wel bekend was heb ik wederom de dealer gebeld. Deze adviseerde mij de reparatie ter plaatse te laten uitvoeren. Wel moest ik de vervangen onderdelen mee terug nemen in verband met een later in te stellen coulance-aanvraag.

Na mijn vakantie heb ik de doos met onderdelen bij de dealer afgegeven en daarna een mail gestuurd, met een verzoek om vergoeding van de totale reparatiekosten als mede de gevolgschade in verband met het conformiteitsbeginsel..

Heb ik op deze wijze voldoende overleg gepleegd met de dealer ?***

Reactie van Michiel Claesen:

Nu blijkt dat u in overleg met uw dealer de distributieketting in Frankrijk heeft laten vervangen, maakt dat u de verkoper in de gelegenheid heeft gesteld de reparatie uit te voeren. Derhalve kunt u zich met succes beroepen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW) richting de verkoper (uw VW dealer).

Op grond van artikel art 7:21 lid 2 BW komen de totale reparatiekosten voor rekening van de verkoper. Derhalve adviseer ik u niet langer in te stemmen met het coulancevoorstel van de dealer.

Geschillencommissie Voertuigen
Mocht u er onverhoopt niet uitkomen met de dealer, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van JantjeBas:

In vervolg op bovenstaande kwestie heeft de dealer erkend dat er sprake is van non-conformiteit. Men wil de reparatiekosten wel vergoeden, maar omdat de auto ten tijde van het mankement ruim 8 jaar oud was en ruim 150.000 kilometer had gereden stellen zij, dat zij niet de gehele reparatiekosten hoeven te vergoeden. Zij bieden nu aan een vergoeding van 70% van de reparatiekosten en een korting van ongeveer 100,-- op een volgende onderhoudsbeurt. De overige kosten, zoals reiskosten en telefoonkosten ad € 100,-- worden niet vergoed. (Men is kennelijk bang, dat ik door deze kwestie naar een andere garage ga, want direct € 100,-- de overige kosten ad € 100,-- vergoeden is niet aan de orde.)In hoeverre ben ik halsstarrig als ik toch de geschillencommissie ga inschakelen ?