Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Melding "laat gloeibougies controleren" bij Fiat Ducato 120 multijet 2.3 diesel

Vraag gesteld door HJvdS op 3 juni 2016

Vanaf oktober 2015 verschijnt vaak deze melding in het display bij koud weer. De FIAT garage heeft al 4x allerlei reparaties verricht w.o. het vervangen van een gasklep relais, verschillende "verbeteringen" in de elektrische circuits, maar zonder resultaat en met wel de aankondiging van een forse rekening. De gloeibougies zijn "doorgemeten" en zouden goed zijn.
1) Wie heeft een tip over de mogelijke oorzaak en oplossing?
2) Hoeveel mag een garage in rekening brengen voor werkzaamheden die het probleem niet oplossen?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U bericht over verschillende uitgevoerde werkzaamheden aan uw Fiat Ducato om de storing aan de ''gloeibougies'' verholpen te krijgen.

Storingsmelding 
De definitieve gouden tip heb ik niet, maar een te lage batterijspanning kan ook voor een soortgelijke storingsmelding zorgen. Met name omdat u meldt dat dit bij koud weer voorkomt en de accuspanning daardoor wel beïnvloed kan worden. Verder komen slechte massaverbindingen nog weleens voor. Met name massa aansluitingen op het motorblok kunnen weleens vervuild of geoxideerd raken met soortgelijke storingen als gevolg. Misschien dat dit al ruimschoots aandacht heeft gekregen van uw dealer, maar soms kan een eenvoudige oorzaak weleens aan de aandacht ontsnappen.

Kosten
Wat de garage rekening betreft mag men die kosten in rekening brengen die uiteindelijk ook het gewenste resultaat oplevert. Wanneer er telkens weer een andere diagnose wordt gesteld maar zonder succes, is het niet reëel deze kosten volledig door te berekenen. Tenzij er een duidelijke aanleiding was om te vermoeden dat een bepaalde handeling het probleem zou kunnen oplossen.

Voorbeeld: wanneer de aansluitingen van een relais geoxideerd zijn, zou dat met deze storing in verband gebracht kunnen worden en is het logisch deze te vervangen. Wanneer dit uiteindelijk niets oplevert is het tóch reëel deze kosten door te berekenen, omdat het relais in die conditie al vervangen had moeten worden.

Vervolg
Het is voor het vervolg wel zinvol om bij een volgende diagnose het scenario door te spreken voor wanneer dat het achteraf tóch niet blijkt te zijn. Je kunt dan wat makkelijker afspraken maken dan naderhand met terugwerkende kracht iets voor elkaar krijgen.