Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Beschadiging ventiel

Vraag gesteld door duijkers op 25 oktober 2018

Ik heb in mei een nieuwe kia niro hybrid gekocht en op 8 oktober probeerde ik mijn de banden op te pompen. Bij een pompstation waar ik al 25 jaar regelmatig mijn banden opgepomd heb met de vorige auto's en caravans. Dat ging moeizaam. Ik wist dat ik recht op het ventiel moest oppompen. Desondanks vloog bij de derde band het ventiel uit de band. Via Kia helpservice kwam het bergingsbedrijf van Dongen uit Geleen langs. De berger verving mijn band zodat ik naar de dealer kon. Tevens vertelde hij mij dat hij de schade heel vaak tegenkwam bij Kia. Ik was alweer de tweede binnen 24 uur. Vanwege de fragiliteit van de ventiel adviseerde hij mij nooit zelf de banden op te pompen. Maar dat door de dealer te laten doen!!
Bij de KIA dealer, Kerres Janssen in Sittard, kon ik geholpen worden. De rekening a 177 euro moest ik zelf betalen want dat viel niet onder de garantie. De service medewerker vertelde mij dat dit probleem vaker voor kwam. Hij had de week van te voren nog een klant geadviseerd een klacht in te dienen.
Dat heb ik ook gedaan. Ik kreeg van Kia een reactie dat dit niet onder de garantie viel maar dat ik inderdaad goed moest opletten bij het oppompen van de banden. Maar dat ze me een tegoedbon van 50 euro zouden doen toekomen. Echter niet vanwege aansprakelijkheid. vreemd genoeg kreeg de eerste klager géén vergoeding. Willekeur?
Ik denk dat we hier te doen hebben met een ondeugdelijk product. Als iedereen en zelfs KIa zelf aangeeft dat de ventiel makkelijk defect kan gaan. M.a.w. de ventielen dienen volgens mij volledig vergoed te worden of vervangen door een deugdelijker onderdeel.
Ik ben benieuwd wat is de ervaring van de ANWB en jullie advies.

Ik heb overigens gevraagd wat dit betekent voor winterbanden. Ze vertelde me dat daar geen uitleesbaar ventielen in konden maar dat het systeem wel voortdurend meldingen met geluidssignalen zou geven dat ze de druk in de banden niet konden lezen. Hinderlijk.
De Service medewerker was zelf op all weather banden overgestapt met het beruchte ventiel om 's winters te kunnen rijden in bv Duitsland.
mvrgr, Noël Duijkers Sittard Geleen

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In mei 2018 heeft u een nieuwe KIA Niro hybride geleverd gekregen. Onlangs heeft bij het oppompen van de banden, één van de ventielen het begeven.Kosten vervanging ad € 177,- . U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Instructieboekje KIA
In het instructieboekje wordt u geadviseerd maandelijks de luchtdruk van uw banden te controleren. Er staat niet vermeld dat u de banden op druk moet laten brengen door de dealer. Evenmin geeft KIA een waarschuwing of instructie voor het oppompen van de banden..

Wettelijke garantie
Het heeft er alle schijn van dat de ventielen ondeugdelijk zijn. In dat geval voldoet de auto niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst. Ofwel; er is sprake van non-conformiteit ex artikel 7:17 BW.

Terug naar leverancier
Voor een beroep op conformiteit dient u de verkoper (de importeur is immers géén contractspartij) in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen.

Bewijslast
Het is aan de dealer aan te tonen dat u de ventiel op ondeskundige wijze heeft gebruikt om de band op te pompen.

Reparatiekosten
Op grond van artikel 7:21 lid 2 BW komen de kosten voor rekening en risico van de verkoper (dealer).

Indien u de factuur niet 'onder protest\ of 'onder voorbehoud van alle rechten' heeft voldaan, dan heeft u zodoende er blijk van gegeven in te stemmen met deze reparatiekosten. Desondanks vind ik dat de KIA dealer uit coulance alsnog deze kosten voor zijn rekening dient nemen, tenzij u of een van buitenaf komend onheil heeft zorggedragen voor het defect aan het ventiel.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.

OPROEP
Mochten meer ANWB-leden deze klachten ervaren, dan verzoek ik u uw klacht hieronder kenbaar te maken, opdat wij als ANWB in overleg kunnen treden met de importeur voor een passende oplossing .