Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoogte lading imperiaal

Vraag gesteld door Nachtfietser op 31 oktober 2017

Goedendag, zou u mij kunnen vertellen wat de maximale toegestane hoogte is van de 'lading' die je op een imperiaal mag plaatsen?
Alvast dank en vriendelijke groet.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten wat de maximaal toegestane hoogte is van lading geplaatst op een imperiaal.

Er is geen harde eis betreft de hoogte van lading op een imperiaal. Echter, zijn er wel eisen betreft de deugdelijke bevestiging van lading.

Artikel 5.18.6 (Regeling Voertuigen)

 • 1.De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig niet in gevaar kunnen brengen. Om hieraan te voldoen moet de lading of delen daarvan zodanig worden vastgezet dat minimaal de volgende versnellings- of vertragingskrachten kunnen worden weerstaan:
  a. in de rijrichting: 0,8 maal het gewicht van de lading;
  b. in de zijwaartse richting: 0,5 maal het gewicht van de lading en bij kantelgevaar 0,6 maal het gewicht van de lading;
  c. in de achterwaarts richting: 0,5 maal het gewicht van de lading;

In aanvulling hierop moet lading zodanig zijn gezekerd dat deze door opwaartse krachten niet van het voertuig kan vallen.

 • 2.Losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, moet deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading.
 • 3.In afwijking van het eerste lid, moet voertuiggebonden lading, zoals voertuiguitrustingsstukken, voertuiggereedschappen en stuwagemiddelen, zodanig zijn bevestigd dat deze niet van het voertuig kan vallen.
 • 4.In afwijking van het eerste lid, moeten verwisselbare gedragen uitrustingsstukken, afneembare bovenbouwen, gestandaardiseerde laadstructuren en meeneemheftrucks deugdelijk zijn bevestigd met geschikte vastzetsystemen, zekeringssystemen en stuwagemiddelen.
 • 5.Vastzetsystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen en onderdelen daarvan moeten goed functioneren en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.