Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Afwijzing bezwaarschrift parkeerboete van de gemeente Den Haag

Vraag gesteld door Rowdy Janssen op 4 september 2017


Ik wilde betalen bij parkeermeter in de Utrechtsestraat, de Pathé kant, en de meter gaf aan dat opwaarderen niet mogelijk was. Heb uitgekeken naar een andere parkeermeter, maar deze was niet in het zicht. Hierna een briefje op het dashboard gelegd met uitleg.
In de afwijzing stond: "Apparaat defect? Koop ticket bij de dichtstbijzijnde automaat. Dit heeft niet op de parkeermeter gestaan waar ik wilde betalen. Hier kon ik duidelijk het saldo niet opwaarderen, zowel niet met 1 euro als met 10 cent. Heb dit nog drie keer geprobeerd.

Welke juridische mogelijkheden heb ik nog? De boete bedraagt €63,15 en is al voldaan.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt geprobeerd om bij een parkeermeter in de Utrechtsestraat parkeergeld te betalen. Betreffende automaat gaf aan dat opwaarderen niet mogelijk is. Een andere parkeerautomaat was niet in zicht. U vraagt zich af welke juridische mogelijkheden er in deze zijn.

In verschillende uitspraken wordt overwogen dat de betalingsverplichting die is vastgesteld in de Verordening niet beëindigd wordt door het feit dat de parkeerautomaat buiten werking is en daarom de parkeerbelasting niet verschuldigd is.

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem wordt dit als volgt weergegeven:

'Het enkele feit dat een parkeerautomaat defect is, brengt in het wettelijke stelsel van de parkeerbelastingen niet mee dat de gemeente van het opleggen van een naheffingsaanslag moet afzien (vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 22 november 1995, nr. 30 456, BNB 1996/28).'

In gemeenten kan het beleid worden gehanteerd dat in gevallen van een defecte parkeermeter het opleggen van naheffingsaanslagen in de parkeerbelastingen achterwege wordt gelaten. Kennelijk voert betreffende gemeente dit beleid niet.

U kunt in ieder geval proberen bezwaar te maken. Of u in het gelijk wordt gesteld kan ik niet zomaar zeggen. Zoals al blijkt, ligt dit aan alle feiten en omstandigheden. Ik hoor graag van een eventuele uitkomst.

Meer lezen over bezwaar en beroep.