Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Peugeot 3008 Distributieketting

Vraag gesteld door Jan Reijnen op 31 maart 2017

In januari 2016 kocht ik een Peugeot 3008 met THP motor en automaat ivm de aanschaf van een Caravan. Km stand bij levering 55549 km. Huidige km stand 31-03-2017 77162 km. Eergisteren kreeg een melding van motorstoring. Auto bij Peugeot dealer na laten kijken. De distributieketting moet vervangen worden en er is een probleem met de oliepomp totale kosten ca € 1500,--. Dealer zegt dat er geen garantie meer is. De vorige eigenaar heeft bij zijn Peugeot dealer de distributieketting en een olieprobleem laten vervangen binnen de Peugeot garantie. Er is hier naar mijn mening duidelijk sprake van toepassing van ondeugdelijk materiaal cq fabricage. Dit valt mijn in ziens onder verborgen gebrek waar de fabrikant cq leverancier aansprakelijk voor is, waardoor de zogenaamde garantie niet aan de orde is (dit een slechts een beperking van wettelijke verplichting tot gratis herstel van een verborgen gebrek en dus NIET wettig.!) Een en ander zeker gezien in het licht van de vele meldingen over ditzelfde euvel op de diverse fora. Overigens ben ik een enthousiast Peugeot rijder. Ik heb twee 405's en drie 406's gereden tot mijn volle tevredenheid zonder enig noemenswaardig technisch probleem. Is Peugeot verplicht eventueel onder gerechtelijke dwang om deze reparatie kosteloos uit te voeren, door een beroep te doen op een verborgen gebrek?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert
Om uw vraag deugdelijk te kunnen beantwoorden, ontvang ik van u graag eerst enige aanvullende informatie;
  • Bouwjaar auto
  • Heeft u bij aankoop BOVAG garantie ontvangen?
  • Heeft u de auto zakelijk of privé aangeschaft?
Informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.

***

Reactie van Jan Reijnen:

Bouwjaar 2011 Bovag garantie 6 maanden vanaf 22-01-2016 Privé***

Reactie van Michiel Claesen:

U heeft in januari 2016 een Peugeot 3008 (2011/55.549 km) gekocht bij een Peugeot dealer, inclusief 6 maande BOVAG garantie. De distributieketting en de oliepomp (verstopt oliekanaaltje;dient als toevoer van olie ter smering van de distributieketting) moeten nu worden vervangen. U vraagt zich af voor wiens rekening de reparatiekosten komen.

THP motor
THP motoren gefabriceerd tot 2012 staan bekend om problemen met distributieketting en smeringsprobleem (verstopping oliekanaal).

Distributieketting
In tegenstelling tot een distributieriem, behoort een distributieketting (bij normaal gebruik/ regulier onderhoud) een autoleven lang mee te gaan. Howel de fabrieksgarantie en de Peugeot 'coulance regeling' (5 jaar of 150.000 km) verstreken is, kunt zich als consument nog wel beroepen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW e.v.).

Kosteloos herstel
Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen de herstelkosten (reparatiekosten) voor rekening van de verkoper. Om deze reden is het van evident belang, dat u - voor een beroep op conformiteit - de verkoper in de gelegenheid stelt de gebreken te herstellen.

Geschillencommissie Voertuigen
Mocht u niet tot een vergelijk komen met de dealer (verkoper), dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van Jan Reijnen:

Hartelijk dank voor uw reactie. De auto is NIET bij een Peugeot dealer gekocht. Maar bij een autobedrijf. Ik heb dit bedrijf inmiddels aangesproken. Het euvel ligt duidelijk aan Peugeot Frankrijk. Waarom wordt of is Peugeot niet aansprakelijk? En wat doet Peugeot Nederland aan deze misstand?***

Reactie van Michiel Claesen:

Juridisch bezien dient u zich in dit geval te wenden tot de verkoper; tussen u en de fabrikant/importeur bestaat immers géén contractuele relatie.

Doorgaans kan een dealer dergelijke reparatiekosten op zijn beurt verhalen op de leverancier (importeur/fabrikant).***

Reactie van Jan Reijnen:

Inmiddels contact gehad met verkoper (Bovag garage). Reparatie wordt nu uitgevoerd kosten gezamenlijk delen. De afgelopen weken is er contact geweest met Nabuurs Cuijk, waar auto in onderhoud is en Nefkens Eindhoven waar de 1e eigenaar de auto heeft gekocht. De 1e eigenaar heeft de distributieketting in 2012 bij 25732 km gratis laten vervangen door Nefkens Eindhoven. Peugeot Nefkens-Nabuurs repareert de auto NIET zonder kosten ca € 1490,00. Het gebrek van de distributie ketting is volgens mij een verborgen gebrek, ondeugdelijk materiaal of productiefout. Peugeot heeft deze motoren van 5 jaar of jonger onder garantie gerepareerd en vind dat de garantie termijn is verstreken. Door deze stellingname probeert Peugeot zijn wettelijke verplichting om in staan voor een verborgen gebrek cq deugdelijk product te ontlopen. Bovendien beroept Nefkens zich erop dat de NIET bij hun in onderhoud is geweest. Dit onderhoud is tot nu toe door verkopende partij gedaan vanaf 2011 tot mrt 2016. Daarna bij Nabuurs Cuijk. Is Peugeot Nederland via juridische dwang uiteindelijk te dwingen tot een kostenloze oplossing van dit probleem. Met name de motoren van 5 jaar en ouder met een km stand van 70000 tot 80000 km laat Peugeot in de kou staan. Dit zijn veelal de privé rijders met ongeveer 15000 km jaar. De komende tijd zullen er nog meer klachten komen van deze Peugeot rijders. De manier waarop Peugeot omgaat met deze klacht is zeer klantonvriendelijk. Onder het mom van garantie en coulance verschuilt Peugeot zich voor de verplichting om een verborgen gebrek aan een product te kostenloos te herstellen. Dit is een beperking van het wettelijk recht (dwingend recht) van de consument van herstel van een verborgen gebrek. Inmiddels heb ik een klacht ingediend bij Consuwijzer.nl en vanmorgen contact opgenomen met DAS. Dit lijkt mij ook een zaak voor de ANWB.***

Reactie van Cathy Lutgert:

U geeft aan dat u inmiddels contact hebt gehad met uw verkoper (BOVAG-garage). De reparatie wordt nu uitgevoerd en u deelt de kosten.

Zoals mijn collega al aangaf, kunt u alleen uw verkoper aanspreken bij een non-conform product.De verkoper is uw juridische contractpartij. In uw geval houdt dat in dat alleen de BOVAG-garage aangesproken kan worden op het gebrek, indien bewezen kan worden dat er sprake is van een gebrek wat u redelijkerwijs niet behoefde te verwachten. Uw verkoper kan op zijn beurt weer zijn verkoper aanspreken.

U schrijft dat u een klacht ingediend hebt bij Consuwijzer en de Das. Ik ga er vanuit dat zij de zaak verder voor u in behandeling nemen.
***

Reactie van Jan Reijnen:

Inmiddels is de auto gerepareerd door Verkoper: Tijdens de reparatie bleek dat een bout van de distributieketting-geleider was verdwenen en de andere bout zat los. De verdwenen bout is teruggevonden in het oliecarter. De betreffende monteur heeft mij uitgelegd dat de loszittende bouten zijn veroorzaakt door ondeugdelijke montage in 2012. (zie 24-04-2017). Wat nu!! Ik ben in het bezit van filmpje en foto's gemaakt van de geleider en de bout door de monteur. ---------------------------------------------- Op 14-04-2017 heb ik u oa gevraagd: '.......Waarom wordt of is Peugeot niet aansprakelijk? En wat doet Peugeot Nederland aan deze misstand?' Zie ook een uitzending van TROS radar op 05-03-2012. Op deze vraag heb ik van u geen geantwoord gekregen. U beperkt zich uitsluitend tot de regels non-conformiteit. Als een consument door non-conformiteit uitsluitend een aanspraak heeft op de verkopende partij, kan dit betekenen dat betreffende fabrikant, die verantwoordelijk is voor het verborgen gebrek, geheel of gedeeltelijk buiten schot blijft. Dit lijkt mij juist een beperking van de verplichting van de fabrikant om in te staan voor een verborgen gebrek en dit gebrek moet herstellen. Nogmaals wat kunnen wij als consumenten doen om uiteindelijk Peugeot Nederland te dwingen tot een goede regeling, zeker voor de rijders van Peugeot van 5 jaar of ouder en buiten de garantietermijn vallen. (zie 24-04-2017).***

Reactie van YakupAni:

Meneer ik heb precies zelfde soort probleem distributieketting van peugeot 308 CC bouwjaar 2011 waar nog geen 50.000 op de teller stond. Altijd onderhouden door Peugeot dealer. Door kapotte distributieketting ook cillinderkop reinigen Peugeot Nederland zegt 35% te vergoeden van alleen vervanging distributieketting dus niet op de vervolgschade. Het is een zooitje bij Peugeot Nederland***

Reactie van Jantines:

goededag,

Ik heb ook problemen met mijn 3008 met THP motor van 2014 met 65114 km.Peugeot nederland heeft in eerste instantie de aanvraag voor kosteloos reparatie geweigerd hoewel ik wel onder de wettelijke garantie val

Ben nog met ze inconclaaf met

Als ze dit weer afwijzen wat kan ik dan nog doen

Graag uw advies