Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Overstap naar rijden op aardgas

Vraag gesteld door Kees Verspui op 24 mei 2018

Hoi,
Ik overweeg over te stappen naar rijden op groen biogas.
Qua auto heb ik een Mercedes B170 uit 2009 op het oog.
Ik heb de volgende vragen:
1. Heeft de aardgasinstallatie periodiek onderhoud / keuring nodig?
2. Leidt rijden op aardgas tot meer/snellere slijtage aan bv kleppen?
3. Is methaan uitstoot bij rijden op biogas hoger dan bij diesel?
4. Is de veiligheid van rijden op aardgas even hoog als bij bv LPG?
Groet en dank alvast, Kees Verspui

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft 'n aantal vragen over het rijden op goengas.

Net als aardgas is groengras feitelijk methaan, oftewel de samenstelling van aardgas en groengas is hetzelfde. De herkomst van groengas is de bioindustrie. Uit biomassa (GFT, mest) wordt groengas geproduceerd.

Voordelen groengas; het is zeer schoon en duurzaam. Een auto die op CNG rijdt kan ook op groengas rijden. Groengas raakt niet ‘op’, zoals benzine en diesel.

Grootste nadeel groengas is – ten opzichte van traditionele brandstoffen - een beperkte infrastructuur voor het tanken van groengas.

De aardgasinstallatie zélf vraagt geen specifiek onderhoud. Toch zien we dat het rijden op aardgas/groengas hogere onderhoudskosten laan zien. De klepspeling dient frequenter gemeten te worden en sommige fabrikanten schrijven zelfs regelmatig een compressietest voor. Een feit blijft dat er bij aardgas/groengas en LPG sprake is van een verhoogde slijtage aan de kleppen en klepzittingen. Vandaar dus de voorspelling dat het onderhoud prijziger zal zijn in vergelijking met het rijden op benzine. De aardgasinstallatie moet bij montage aan bepaalde voorschriften voldoen maar ondergaat daarna geen specifieke keuring meer. Uiteraard wél onder de noemer van de verplichte APK.

Wat veiligheid betreft is groengas feitelijk veiliger dan LPG. Het is lichter en wordt bij een lekkage veel sneller door de atmospheer opgenomen. LPG kan bij een lekkage makkelijk blijven ''hangen'' en kan daardoor eerder gevaarlijke situaties opleveren.

Een diesel stoot vooral stikstof en kooldioxyde uit maar géén methaan. Groengas als brandstof bestaat wel voor meer dan 80 procent uit methaangas net als aardgas.