Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zit er verschil in kwaliteit tussen benzine uit verschillende landen?

Vraag gesteld door Christiaan78 op 22 april 2015

Ik woon zelf in Zuid-Limburg en ik tank daarom bijna altijd over de grens. Nu is het mij opgevallen dat als ik in Belgie bij de Esso mijn auto helemaal vol tank met benzine ik er gemiddeld 8 dagen mee kan rijden alvorens ik opnieuw moet tanken. Nu tank ik ook geregeld in Duitsland bij de Shell of Aral, maar wat me dan opvalt is dan ik dan gemiddeld 2 weken kan rijden op een volle tank. De laatste keer reed ik er zelfs 16 dagen mee!

Op internet staan verschillende discussies op forums over dit onderwerp waar sommige beweren dat er verschil zit tussen witte brandstof en merk brandstof, en andere beweren dat het allemaal hetzelfde is. Op die forums denken 100 particulieren experts het enige juiste antwoord te hebben maar een objectief onderzoek of antwoord vind ik dus niet.

Ik rijd vrijwel elke dag hetzelfde stuk van mijn woning naar het werk binnen Nederland, en de verschillen in verbruik zie ik het hele jaar door, ongeacht de weersomstandigheden.

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

Brandstofverbruik wordt gemeten in kilometers per liter. Het aantal dagen dat u kunt rijden op een tank geeft dus geen juist beeld.

De mogelijk verschillen (in verbruik) door rijomstandigheden en rijgedrag zijn veel groter dan de mogelijk verschillen door verschillende brandstofkwaliteit.

Kwaliteitsnorm brandstof
Voor autobrandstoffen die in de EU verkocht worden gelden kwaliteitsnormen. Deze normering, in wetgeving vastgelegd, stelt eisen aan bijvoorbeeld de dichtheid, vlampunt, octaangetal, etc. Het betreft hier minimale (bv. octaangetal) of juist maximale eisen (bv. zwavelgehalte, of waterhoeveelheid) of minimum en maximum eisen (bv. viscositeit moet tussen die en die grens liggen). De kwaliteitsnormen zijn bekend als EN590 diesel en EN228 benzine. Stickers met deze normen zijn vaak zichtbaar op de pompen bij tankstations. Autofabrikanten hanteren brandstofvoorschriften waarin deze normen zijn opgenomen. In het instructieboekje van een benzineauto zal staan dat er (alleen) brandstof conform de EN228 specificatie gebruikt mag worden. Het gebruik van een andere brandstof (bijvoorbeeld ethanol) kan reden zijn tot afwijzing van de garantie. Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat bij alle pompstations in de EU brandstof moet worden verkocht die aan genoemde kwaliteitsnormen voldoet.

Verschillen tussen brandstoffen onderling
Ondanks de kwaliteitsnormering kunnen er wel degelijk onderlinge verschillen bestaan tussen brandstoffen. Eigenschappen als energie-inhoud, soortelijk gewicht (de hoeveelheid kg brandstof per liter) en toegevoegde waarde middels additieven kunnen - binnen bepaalde marges die de kwaliteitsnormering toelaat - verschillen. Dergelijk verschillen zouden in theorie verschillen in bijvoorbeeld brandstofverbruik kunnen veroorzaken. Hoe groot dit soort mogelijke verschillen zouden kunnen zijn laat zich eigenlijk alleen bij uitvoerige tests onder laboratoriumcondities (rollenbank) vaststellen.