Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rouwstoet en rood stoplicht

Vraag gesteld door Petramouse op 6 maart 2018

Afgelopen zaterdag 3 maart 2018 zag ik op een kruising met stoplichten een rouwstoet aankomen van links. Ik stond voorgesorteerd om linksaf te slaan.Ze hadden op dat moment groen. De volg auto's hadden allemaal geen vlaggen aan de auto bevestigd. De auto's naast mij die rechtdoor wilden kregen groen en gingen rijden. Het scheelde 2 x op een haar na dat de kruisende auto's elkaar niet raakten. Wat is nou de regelgeving over een rouwstoet, mogen zij door rood rijden, en hoe kan het voor ons omstanders zichtbaarder worden gemaakt wie er wel bij de rouwstoet hoort? Zodat mensen niet gaan rijden door een passerende stoet heen.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Op 3 maart 2018 zag u op een kruising stoplichten met een rouwstoet van links naderen. U stond voorgesorteerd om linksaf te slaan. De rij naast u waarbij de auto’s rechtdoor mochten reden bij groen door waardoor er bijna een aanrijding met de rouwstoet plaatsvond. U vraagt zich af of een rouwstoet door rood mag rijden en hoe het zichtbaarder gemaakt kan worden wie er bij een rouwstoet hoort.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens is geregeld dat o.a. een uitvaartstoet niet doorsneden mag worden door overige weggebruikers.

Door de regeling moeten weggebruikers op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto's van een rouwstoet, ook als de rouwstoet van links komt of afslaat. Voor het eerste voertuig van de rouwstoet gelden de normale voorrangsregels.

De regeling geldt niet op voorrangskruisingen, rotondes en kruispunten met verkeerslichten, omdat het in het huidige drukke verkeer te gevaarlijk is voor een rouwstoet om door rood licht te rijden en voorrangsborden te negeren. Daarom moeten de auto’s van een rouwstoet altijd stoppen voor een rood verkeerslicht en moeten zij voorrang verlenen aan het verkeer op een voorrangsweg of rotonde. Om dezelfde reden geldt de regeling ook niet op invoegstroken en uitritten.

Een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die een zebrapad wil oversteken, moet een naderende rouwstoet voor laten gaan. De bestuurder van een autobus die van een bushalte binnen de bebouwde kom wil wegrijden, moet een rouwstoet die van achteren nadert, ook voor laten gaan. Buiten de bebouwde kom gold dit al.

De regeling geldt alleen als de voertuigen van de rouwstoet (zowel begrafenisauto’s als particuliere volgauto’s) op de juiste wijze voorzien zijn van de officiële vlaggen. Deze vlaggen worden uitgedeeld door de uitvaartondernemer. De officiële vlaggen, bevestigd aan de linker- en rechterzijde van de voertuigen, mogen alleen gebruikt worden om de overledene naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Daarna worden de vlaggen van de auto’s afgehaald of afgedekt. Vanaf dat moment gelden weer de normale voorrangsregels.

Het is voor uitvaartondernemers niet verplicht om de officiële vlaggen te gebruiken. Een rouwstoet zonder officiële vlaggen valt niet onder de regeling en moet zich aan de normale voorrangsregels houden.

Bron: rijksoverheid.nl