Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

koppeling voering moet vervangen worden

Vraag gesteld door saja8 op 27 januari 2018

Mijn auto, nieuw gekocht in maart 2013, met automatische versnellingsbak en koppeling dus, laat sinds oktober vorig jaar, soms een lichte trilling, voelen bij overschakelen van 2e naar 3e versnelling. Kilometrage van de auto is 57500 km. Door de garage is de software van de automatisch versnellingsbak teruggezet naar de basis instellingen en er is een zgn. adaptietest gedaan. Het euvel is hierdoor minder geworden maar niet geheel verdwenen. Om het euvel goed te verhelpen moet volgens de garage van de meervoudige koppeling de voering vervangen worden door een geoptimaliseerde voering. De geraamde kosten zouden totaal ca. 1500 euro bedragen. Na overleg van de dealer met de importeur, wil de importeur de materiaalkosten zo'n 500 euro, voor zijn rekening nemen, waardoor ik nog 1050 euro moet betalen voor de reparatie / aanpassing. Vraag: Is het niet erg snel dat zo'n koppelingvoering al gebreken vertoont? En zou het bedrag aan coulance niet hoger moeten zijn van de importeur, waardoor ik minder hoef te betalen voor de reparatie?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een nieuwe auto gekocht in 2013 met automatische versnellingsbak (momenteel 57500 op de teller). Sinds oktober vorig jaar merkt u op dat er een lichte trilling ontstaat bij het overschakelen van de tweede naar de derde versnelling. Door de garage is de software van de automatische versnellingsbak teruggezet naar de basis instellingen en er is een adaptietest uitgevoerd. Daardoor is het gebrek minder geworden maar nog niet helemaal verholpen. Om er voor te zorgen dat het helemaal verholpen wordt zou er een meervoudige koppeling vervangen moeten worden. De importeur wil een gedeelte van de kosten op zich nemen. U vraagt zich af of u dit gebrek al mag verwachten.

Bij de koop van een nieuw product mag u er vanuit gaan dat deze de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Ik heb uw vraag tevens aan een technisch expert voorgelegd. Die geeft aan dat slijtage van de koppeling aan de hand kan zijn. Echter, dat zou in dit geval te vroeg zijn gelet op de leeftijd van de auto en het aantal gereden kilometers. Normaliter gaat een dergelijke koppeling ongeveer 150.000/200.000 kilometers mee. Dat zou in uw geval inhouden dat het redelijk is dat u ¼ van de reparatiekosten draagt en de verkoper de rest. Dit is alleen anders mits er aangetoond kan worden dat het gebrek door uw eigen toedoen/het gebruik van de auto veroorzaakt is.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.