Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. seizoensplaats

    Gevraagd op 22 juni 2016

    Als mijn seizoensplaats wordt omgezet naar een "reguliere" kampeerplaats zonder wijziging van faciliteiten, omvang en voorzieningen ed is er dan sprake van herstructurering??