Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. Tolbadge Frankrijk omwisselen

    Gevraagd op 3 januari 2018

    Ik heb een tolbadge voor Frankrijk. Ik lees nu dat er ook een tolbadge is voor Frankrijk, Spanje en Portugal. Kan ik mijn oude tolbadge inwisselen voor een nieuwe die voor die drie la...