Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

18 expert vragen

 1. Verkeersborden en -regels

  Gevraagd op 11 februari 2019

  Wie of welke instantie is verantwoordelijk voor het introduceren en bekend maken van nieuwe of gewijzigde verkeersborden en/of regels in Nederland?

 2. Verkeersborden test

  Gevraagd op 10 februari 2019

  Bord bij vraag 14 is verwarrend. Lijkt nl. erg op het op de blauwe bord voor verplicht fietspad. Ik zag dit bord dus als een verplichte rijweg voor tractoren e.d. voertuigen, zonder verdere verplichting voor de (tractor-)bestuurder. De uitleg van dit bord geeft m.i. niet aan dat tractoren hier een verplichting hebben mbt passeren van andere voertuigen (denk hierbij aan aangegeven passeerstroken op smalle binnenwegen)

 3. Inhalen met caravan op de A22 it, mag dat?

  Gevraagd op 07 februari 2019

  Mag ik van af de Brenner naar Ora Auwer is voorbij Bolzano met de caravan de vrachtwagens inhalen, ik kan geen borden vinden dat het niet mag. Men zegt dat het niet mag?

 4. Parkeervak met parkeer verbodsbord E1

  Gevraagd op 01 februari 2019

  Geldt het verbodsbord E1 (Parkeerverbod) ook voor parkeervakken (aangegeven met witte lijnen) langs de kant van de weg?

 5. Een Verbod tot stilstaan (bord E02) geld dat ook voor de parkeerplaats naast de rijbaan?

  Gevraagd op 09 april 2018

  Een Verbod tot stilstaan (bord E02) geld dat ook voor de parkeerplaats naast de rijbaan? Ik heb een boete gekregen terwijl ik op een parkeerplaats stond.

 6. Tijdelijke wegsleepregeling, hoeveel borden per parkeervak(ken)?

  Gevraagd op 16 maart 2018

  Onlangs is mijn auto weggesleept in Amsterdam-Noord, wegens het parkeren in een tijdelijk ingesteld laden- en lossenvak (wegens werkzaamheden). In totaal zijn er zestien parkeervakken...

 7. Wat zijn de verkeersregels bij een spitsstrook

  Gevraagd op 19 februari 2018

  Hoe zit het met het rijden over de doorgetrokken streep, het inhalen en de verdrijvingsvlakken?

 8. interpretatie zonebord voetganger,zonder eindbord,dus niet geldig

  Gevraagd op 01 augustus 2017

  aan t begin v/d weg,voetgangerspad en fietserspad gescheiden door onderbroken witte lijn staat eenzonebord,voetganger en er staat geen bord fietsen,dus dat bord slaat op voetgangerspa...

 9. vermoedelijke fout op het onderbord laden en lossen in amsterdam: waar kan ik die fout melden?

  Gevraagd op 14 mei 2017

  ER staat sinds kort een laden en lossen-bord met wegsleepregeling in onze straat met een rare waarschijnlijk foute tijdsaanduiding op het onderbord. Er mist waarschijnlijk een cijfers...

 10. Mijn vraag gaat over een beschikking/ veroordeling in verband met een hogere dan toegestane snelheid.

  Gevraagd op 29 april 2017

  L.S. Mijn vraag gaat over een beschikking/ veroordeling in verband met een hogere dan toegestane snelheid. Ik meen mij te herinneren dat een aantal jaren geleden een hogere rechter he...