Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

124 expert vragen

 1. Rechtsgeldigheid van een digitale versie van rijbewijs

  Gevraagd op 19 april 2019

  Laatst hoorde ik dat je je fysieke rijbewijs kunt inscannen en als digitale versie op je mobiel kan bewaren. Als de politie je dan vraagt om je rijbewijs te tonen zou je kunnen volstaan met het tonen van de digitale versie op je mobiel. Vraag: is dat rechtsgeldig?

 2. ICD en rijbewijs

  Gevraagd op 18 april 2019

  Op 6 maart 2019 is bij mij preventief een ICD geplaatst. Een onafhankelijk cardioloog heeft op 20 maart schriftelijk een verklaring gegeven dat ik weer in staat ben een auto te besturen. Deze heb ik samen met een gezondheidsverklaring opgestuurd naar het CBR omdat ik een rijbewijs met code 100 moet hebben. Ik woon in het buitengebied en ben alleenstaand, dus mijn rijbewijs is eigenlijk onmisbaar. Daarbij werkt het CBR, zoals bekend, erg traag. Mijn autoverzekering geeft aan, dat een eventuele claim door hen wel gehonoreerd wordt, de brief van de cardioloog is daarbij voldoende. ​​​​​​​Mijn vraag: hoe sta ik juridisch bij schade of letsel aan derden als ik rijd zonder rijbewijs met code 100?

 3. CBR klachtbrief

  Gevraagd op 15 april 2019

  Ik heb net te horen gekregen dat de produktietijd van CBR 11 weken is voor 75+. U geeft aan dat ik een klacht kan indienen bij CBR en Nationale Ombudsman. Zou u die klachtbrieven voorbeelden op de site kunnen zetten?

 4. Rijbewijs/ aantekening/gezondheidsverklaring

  Gevraagd op 09 april 2019

  Als iemand een fysieke beperking heeft gekregen door een val, nl. de rechtervoet functioneert niet goed. Er is een enkeloperatie geweest maar deze is mislukt. En de auto, een automaat, wordt dusdanig aangepast dat er met de linkervoet gas wordt gegeven en geremd kan worden. Moet er dan een medische keuring plaatsvinden bij het verlengen van het rijbewijs? moet er een "aantekening" worden gemaakt als de auto wordt aangepast? Welke consequenties/verplichtingen zijn er dan richting verzekeraar?

 5. Rijbewijs verlengen 75+

  Gevraagd op 08 april 2019

  Ik ben eind november 2018 begonnen met verlengen en nog steeds geen zicht op status contacten met cbr moeilijk nu zonder geldig rijbewijs kan ik nog wat doen?

 6. Rijtest

  Gevraagd op 07 maart 2019

  Ben reeds 20 jaar vrijwilliger op een (invalide)bus. Omdat ik een bepaalde leeftijd heb moet ik volgens de wagenparkbeheerder voor een rijvaardigheidstest. Die zal tzt worden afgenomen door een medewerker van de ANWB. Mijn vraag: is de uitslag een advies of is de uitslag rechtsgeldig?

 7. Verlenging rijbewijs ruim voor verloopdatum

  Gevraagd op 04 maart 2019

  Kan ik mijn rijbewijs 11 maanden voordat het verloopt al laten verlengen?

 8. Autoverzekering bij verlopen rijbewijs

  Gevraagd op 04 maart 2019

  Door vertraging bij het CBR kan het rijbewijs pas verlengd worden enkele maanden na de afloop van de geldigheidsdatum. In hoeverre is schade in de periode waarin het rijbewijs niet geldig is verzekerd? Wordt bij iedere schadeclaim gecontroleerd of iemand een geldig rijbewijs had op het moment van de schade?

 9. BE-rijbewijs verlopen. Mag ik nog scooter rijden?

  Gevraagd op 03 maart 2019

  In 2011 heeft mijn man zijn rijbewijs verlengt. We hebben niet op de darum gelet en gingen uit van verlengen in 2021. Eind september 2018 kreeg mijn man een brief van het CBR over verlengen van zijn rijbewijs, omdat hij 70 zou worden. We hebben door verschillende persoonlijke omstandigheden verzuimd actie te ondernemen.

 10. Aanhangwagen eisen klein vee vervoer

  Gevraagd op 17 februari 2019

  Is het toegestaan om een aanhangwagen aan te passen om klein vee mee te vervoeren? Wat zijn eventueel de eisen daaraan?