Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

2 expert vragen

  1. boete niet dragen helm

    Gevraagd op 29 augustus 2018

    Mag de politie een boete uitschrijven voor het niet dragen van een helm wanneer je op je stilstaande 45 km scooter zit, waarvan de motor draait. Je bent dus niet aan het rijden.

  2. helmplicht voor Nederlandse snorfiets (spartamet)zodra deze de Belgische grens passeert

    Gevraagd op 08 oktober 2015

    Onlangs met een Nederlandse snorfiets de Belgische grens gepasseerd en bekeurd voor het ontbreken van een helm (€ 55,--). Op mijn wedervraag aan de verbalisant of Belgische bromfiets...