Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

2 expert vragen

  1. Slaolie in plaats van diesel

    Gevraagd op 4 juni 2018

    Ik overweeg af en toe slaolie te gebruiken ipv diesel omdat het milieuvriendelijker is. Op internet circuleert dat je daar boete voor kan krijgen, of accijns moet betalen? Klopt dat, ...

  2. skoda en sjoemelsoftware: aanbod of claim?

    Gevraagd op 13 maart 2018

    We bezitten een sjoemeldiesel van skoda uit 2012, die na de software update aanmerkelijk langzamer optrekt in de eerste versnelling. Er is ook een klep vervangen die voor problemen zo...