Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

2 expert vragen

  1. Gevolgschade reparatie

    Gevraagd op 19 februari 2020

    Eind Januari 2020 is de auto wederom naar dezelfde garage gebracht ivm een olielekkage bij de kleppendeksel pakkingen. De monteur deelde mij voor de reparatie mede dat het veel werk zou zijn en dat de nokkenas en distributie los moesten om alle pakkingen te repareren. NB de nokkenasverstellers zitten vast op de nokkenas. Na de reparatie begon het geratel weer bij het starten van de motor. Is de garage hiervoor aansprakelijk.

  2. Welke juris prudentia voor zaak over THP motor Peugeot

    Gevraagd op 31 oktober 2017

    Ik ben op zoek naar de ervaringen met juridische procedures tegen Peugeot Nederland en de P-dealer. Wil eisen dat mijn auto gemaakt wordt voor rekening van Peugeot of indien niet te m...