Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. No claim en schade aan auto buiten schuld

    Gevraagd op 15 november 2019

    In Italië heb ik benzine getankt die roestwater en blubber bevatte. Hierdoor kon mijn auto niet meer rijden en is door ANWB gerepatrieerd. Het pompstation heeft aangegeven verantwoordelijk te zijn en de benodigde informatie is bekend zodat de schade verhaald kan worden.