Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. stopzetten jaarplaats

    Gevraagd op 19 januari 2018

    We hadden vorig jaar een jaarplaats,eigenlijk wilden we dat dit jaar weer, hebben we ook gezegd dat we dat wilden,maar financieel is het toch niet haalbaar omdat weer te doen,hebben g...