Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. Altijd schuld bij een bijzonder manoeuvre?

    Gevraagd op 17 mei 2017

    Graag zou ik willen weten of de uitvoerder van een bijzondere manoeuvre, achteruitrijden in dit geval, werkelijk ALTIJD schuldig is. Voorval: Ik rijd achteruit naar een parkeervak waa...