Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. rijden in Baltische staten

    Gevraagd op 4 september 2017

    Hoe is het wegennet in december in de Baltische staten? Veel sneeuw? Berijdbaarheid?