Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. milieuzones in Antwerpen

    Gevraagd op 2 maart 2017

    We gaan een dagje naar de ZOO in Antwerpen. Moet ik dan rekening houden met de milieuzone in Antwerpen?