Koopovereenkomst

Vaak wordt een koop mondeling gesloten. Is dit wel bindend? Wat zijn de nadelen en wat is het alternatief. Wat staat er in een schriftelijke koopovereenkomst en wat is belangrijk om op te letten? Vergeet ook niet de kleine lettertjes te lezen.

Wanneer is de koop gesloten?

Een koop is gesloten zodra beide partijen het eens zijn over de koop. Er is sprake van een wilsovereenstemming. Er zijn twee manieren om een koopovereenkomst te sluiten: mondeling of schriftelijk. Voor de gevolgen maakt het niets uit. De koper moet het voertuig afnemen en de aankoopsom betalen. De verkoper moet op zijn beurt de auto leveren.

Schriftelijke overeenkomst

Het is verstandig om de koop schriftelijk vast te leggen. Als afspraken duidelijk op papier staan, is er weinig ruimte voor discussie. Alle afspraken zijn ten slotte te bewijzen. Kopen van een particulier? Maak gebruik van een van de ANWB modelcontracten.

Noteer specifieke eisen

Noteer in de overeenkomst alle afspraken met de verkoper. Zoals de koopprijs, leveringstermijn, kleur, kilometerstand, het model en type auto/caravan/etc. en de mee te leveren accessoires.

Vooral toezeggingen van de verkoper en ontbindende voorwaarden zijn belangrijk. Koop je bijvoorbeeld speciaal een auto omdat deze jouw caravan kan trekken? Noteer op de overeenkomst dat dit een vereiste is. Blijkt na aflevering de auto te zwak voor je caravan, dan is jouw juridische positie sterker. Wees ook specifiek bij het kopen van een voertuig onder voorbehoud van keuring of goedkeuring van een lening! Om wat voor een keuring gaat het en bij welk resultaat is ontbinding mogelijk? En om welke lening bij welke bank gaat het?

Consumentenkoop

Koopt een particulier een auto, caravan, etc. bij een professionele verkoper? Dan is er sprake van een consumentenkoop. Dit betekent dat de verkoper van een aantal wettelijke regels niet ten nadele van de koper mag afwijken. De wet biedt in geval van een geschil extra bescherming. Lees wat het voordeel is in: klachten na aankoop.

Algemene voorwaarden

Veel bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden, ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. De algemene voorwaarden zijn een onderdeel van de koopovereenkomst. Hierin zijn rechten en plichten van de koper en verkoper geregeld. Bijvoorbeeld onderwerpen als betaling, annulering en garantie.

In algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen staan, die de rechten voor de consument beperken. Zo mag de verkoper zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten als hij een ondeugdelijke auto heeft geleverd. Een dergelijke bepaling is dan niet van toepassing.

De verkoper moet je kennis laten nemen van zijn algemene voorwaarden. Geeft hij deze algemene voorwaarden niet mee? Vraag er dan naar en lees ze goed door voor het sluiten van de koop. Dit kan verrassingen voorkomen. Ook staan ze vaak op de website van het bedrijf.

Koop je bij een BOVAG of HISWA aangesloten bedrijf? Dan zijn de algemene voorwaarden van de BOVAG en HISWA van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de ANWB.