Verkeersregels Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Het links rijden is niet de enige afwijkende verkeersregel in Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Om goed voorbereid te zijn, lees je van tevoren de verkeerspagina van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Maximumsnelheid | Milieuzones | Verkeersregels auto | Verkeersregels bromfiets | Verkeersregels fiets | Verkeersregels motor | Verkeersborden

alt text

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Groot-Brittannië en Noord-Ierland geldt de regel dat de bestuurder van een voertuig zich goed moet kunnen concentreren om veilig te kunnen rijden.
 • Een bestuurder moet daarom afleidingen vermijden en kan een aanzienlijke boete krijgen als deze tijdens het rijden bijvoorbeeld luistert naar harde muziek (waardoor andere geluiden niet hoorbaar zijn), een kaart probeert te lezen, een muziekspeler of radio bedient, discussies voert met passagiers of andere weggebruikers of iets eet, drinkt of rookt en daarmee zichzelf of andere weggebruikers in gevaar brengt of zou kunnen brengen.

Rijden onder invloed

 • In Schotland is het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed 0,5 promille, in de rest van Groot-Brittannië en in Noord-Ierland geldt een limiet van 0,8 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs. Met ingang van maart 2015 kan een positief resultaat van een speekseltest leiden tot boetes tot 5000 pond en/of een gevangenisstraf van maximaal zes maanden en wordt het rijbewijs minimaal twaalf maanden ingetrokken.

Mobiel bellen

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Apparatuur met een scherm

 • Er mag tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm, zoals een videospel, tablet of dvd-speler, aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder. Alleen navigatieapparatuur is toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Bestuurders moeten links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Groot-Brittannië kent geen regel 'Verkeer van links heeft voorrang'. In de praktijk heeft het verkeer op de belangrijkste weg voorrang. Waar twee hoofdwegen elkaar kruisen moeten bestuurders dan ook extra opletten.
 • In Groot-Brittannië wordt niet met haaientanden, maar met een dubbele onderbroken streep aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan verkeer op een kruisende weg. Meestal wordt deze dubbele onderbroken streep voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt ook vaak nog een driehoekig verkeersbord met de tekst 'Give way' (Voorrang verlenen) gebruikt.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van diagonale gele strepen. Bestuurders mogen deze zogenoemde box junctions alleen oprijden als ze zonder te stoppen het kruispunt kunnen passeren. Bestuurders mogen wel op de kruising stoppen, als ze bij het rechts afslaan voor tegemoetkomend verkeer moeten wachten.
 • Bestuurders dienen een bus, touringcar of tram voorrang te verlenen wanneer ze dat veilig kunnen doen, in het bijzonder wanneer deze met richtingaanwijzers aangeeft de halte te willen verlaten.
 • Voetgangers hebben voorrang op zebrapaden die zijn voorzien van gele knipperbollen.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is claxonneren verboden tussen 23.30 en 7.00 uur.
 • Geluidssignalen kunnen worden vervangen door knipperen met groot licht, mits tegenliggers hierdoor niet gehinderd worden.

Rotondes

 • Op een rotonde rijdt het verkeer met de klok mee.
 • Een bestuurder die op een rotonde rijdt, heeft voorrang op een bestuurder die een rotonde op wil rijden.
 • Anders dan in Nederland moet een bestuurder bij het naderen van een rotonde de richting aangeven die deze na de rotonde wil volgen. Wil een bestuurder naar links (een kwart rotonde), dan moet deze richting aangeven naar links; wil een bestuurder rechtdoor (halve rotonde), dan moet deze geen richting aangeven; wil een bestuurder naar rechts (driekwart rotonde), dan geeft deze richting aan naar rechts.
 • Op een rotonde met meer banen moeten een bestuurder zo veel mogelijk de richting aanhouden die deze wil volgen.
 • Bij het verlaten van de rotonde moet een bestuurder richting aangeven naar links.

Parkeren

 • Een voertuig moet altijd aan de linkerkant van de weg worden geparkeerd. Bij een eenrichtingsweg mag ook aan de rechterkant worden geparkeerd.
 • In sommige steden moet een parkeerschijf worden gebruikt.
 • Het is verboden te parkeren langs een weg met in het midden al dan niet onderbroken dubbele witte lijnen.
 • Er geldt een parkeerverbod langs een urban clearway (autoweg met tijdelijk stopverbod in stedelijk gebied) gedurende de tijd die vermeld staat op het bijbehorende rechthoekige verkeersbord. Deze tijden zijn vaak van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.30 uur en op zaterdag van 8.30-13.30 uur.

Stoppen

 • Een clearway is een weg of weggedeelte waar een stopverbod geldt. Een clearway wordt aangeduid met een rond bord met een rode rand en een blauw veld met daaroverheen een rood kruis, waarmee ook in Nederland een verbod om stil te staan wordt aangegeven.
 • In stedelijke gebieden en met name in Londen komen ook red routes voor waar een stopverbod geldt. Dit zijn grote wegen met aan de kant een doorgetrokken enkele of dubbele rode streep. Bij een enkele rode streep geldt het stopverbod gedurende de tijd die vermeld staat op het bijbehorende verkeersbord en bij een dubbele doorgetrokken rode streep geldt het stopverbod permanent.

Pech of ongeval

 • Het is verboden om langs de autosnelweg een voertuig te repareren of een gevarendriehoek te plaatsen. Een niet rijdend voertuig dient te worden weggesleept naar een veilige plek.
 • Bestuurders die op de vluchtstrook moeten parkeren vanwege een lege tank, zijn strafbaar.
 • Bij een ongeval dat heeft geleid tot materiële schade of lichamelijk letsel, is de bestuurder verplicht om adres- en verzekeringsgegevens uit te wisselen met de andere betrokkenen en ter plaatse te blijven wachten op de politie (als deze niet binnen redelijke tijd arriveert, moet de bestuurder zo snel mogelijk, binnen 24 uur aangifte doen van het ongeval bij een politiebureau).

Maximumsnelheid

 

Binnen bebouwde kom Buiten de bebouwde kom Wegen met gescheiden rijbanen Autosnelwegen
Personenauto's of motoren 48 (30) 96 (60) 112 (70) 112 (70)
Personenauto's of motoren, met aanhangwagen/caravan 48 (30) 80 (50) 96 (60) 96 (60)

Bestelauto's

48 (30) 80 (50) 96 (60) 112 (70)

Campers < 12 m

48 (30)

80 (50)

96 (60)

112 (70) (A)

 • De snelheden tussen haakjes zijn mijlen per uur.
 • A: Wanneer de weg meer dan twee rijstroken per richting heeft, mogen campers die zwaarder zijn dan 3500 kg, geen gebruikmaken van de buitenste (de meest rechtse) rijstrook.

Milieuzones

Londen: congestion charge

 • In het centrum van Londen geldt van maandag t/m vrijdag een congestion charge van £ 11,50 per dag (als u betaalt op de reisdag zelf) of £ 14 per dag (als u betaalt op de eerste dag na de reisdag). Betaalt u later, dan kunt u een boete krijgen. Wie zich online registreert voor automatische betaling (CC Auto Pay) betaalt £ 10,50 per dag naast een abonnementsbedrag van £ 10 per jaar.
 • De tax geldt voor alle voertuigen, ook buitenlandse, met uitzondering van motoren, motoren met zijspan, bromfietsen en fietsen. Voor een uitzonderingsregeling komen verder in aanmerking elektrische voertuigen, eigenaren van een Europese invalidenparkeerkaart en voertuigen met een CO2-uitstoot van niet meer dan 75 g/km. Hiervoor moet u zich aanmelden via een aanvraagformulier op tfl.gov.uk, of via telefoonnummer 00 44 343 222 2222.
 • De tax geldt voor het gebied binnen de cirkel Marleybone Road, Finsbury, Tower Bridge, Elephant & Castle, Victoria Station en Mayfair. Bij het binnenrijden van de zone zijn borden en markeringen geplaatst met een grote letter 'C' in een rode cirkel.
 • Betalen is mogelijk via internet of sms, maar ook in winkels en postkantoren.
 • Meer informatie en een kaart van het betreffende gebied is te vinden op tfl.gov.uk.

Londen: LEZ charge

 • Naast de congestion charge voor de binnenstad kent Londen een milieubelasting voor zwaardere voertuigen in het uitgestrektere gebied Groot-Londen, de zogenoemde Low Emission Zone (LEZ). Binnen deze zone, die in 2008 is ingesteld, wil de overheid de luchtkwaliteit verbeteren. Grotere voertuigen, zoals minibusjes en vrachtwagens, die niet aan bepaalde emissienormen voldoen, moeten binnen dit gebied een dagelijkse tol betalen. De autoweg M25 valt niet binnen dit gebied, wel kleine delen van de M1 en M4.
 • De regels voor de LEZ zijn in 2012 aangescherpt. Dat betekent dat ook campers, die niet aan de normen voldoen, deze milieubelasting moeten betalen. Leeftijd en gewicht van het voertuig spelen hierbij een rol. Niet aan de normen voldoen campers van 2,5 ton tot 3,5 ton die voor 1 januari 2002 als nieuw geregistreerd zijn en campers zwaarder dan 3,5 ton die voor 1 januari 2006 als nieuw geregistreerd zijn.
 • Alle buitenlandse campers die gebruik willen maken van de LEZ, dienen uiterlijk twee weken voor het binnenrijden van het gebied aangemeld te worden bij de Transport for Londen (TfL). Dat geldt dus ook voor campers die wel aan de normen voldoen. Een formulier hiervoor is te vinden op de TfL-website: www.tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone. Vraag in het geval van een huurauto na bij het verhuurbedrijf hoe de belasting geregeld is.
 • Eenmaal binnen het LEZ-gebied registreren camera's de kentekenplaten van de auto. Aan de hand van een database wordt gekeken of het voertuig belastingplichtig is en of het aangemeld is. De boetes voor niet-geregistreerde voertuigen kunnen hoog oplopen.
 • Voor dit systeem moet per dag betaald worden, ook op zon- en feestdagen. De belasting bedraagt 100 tot 200 pond per dag. Een dag loopt van middernacht tot middernacht. Wie dus bijvoorbeeld tussen 23.00 en 1.00 uur op de weg is, moet voor twee dagen betalen. Dat geldt niet voor stilstaande voertuigen die binnen het gebied staan geparkeerd. Informatie over betaalwijzen is te vinden op de TfL-site: www.tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone.
 • Meer informatie is te vinden op de website van Transport for Londen: www.tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone.

Durham: congestion charge

 • De stad Durham kent een congestion charge voor het zogenoemde schiereiland. Dat omvat het historische gebied rondom de kathedraal en het kasteel.
 • De heffing voor gemotoriseerde voertuigen bedraagt hier 2 Engelse pond, van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 16 uur. 
 • Het bedrag moet betaald worden bij het verlaten van de met borden aangegeven zone.
 • De maatregel geldt ook voor buitenlandse voertuigen.

Verkeersregels Auto

Verlichting

 • De koplampen van een Nederlandse auto staan afgesteld op de berm. Dit betekent dat ze in Groot-Brittannië en Noord-Ierland op de andere weghelft schijnen, waardoor ze tegenliggers kunnen verblinden. Aangezien het verblinden van de tegenligger verboden is, wordt bestuurders aangeraden hun koplampen gedeeltelijk af te plakken. Dit kan met speciale stickers, die onder meer verkrijgbaar zijn via webwinkel.anwb.nl onder de naam 'Stickers Engeland'.
 • Net als in Nederland zijn automobilisten overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.
 • Het mistachterlicht moet worden ingeschakeld als door sneeuw, mist of zware regenval het zicht minder is dan 100 m (in Nederland: 50 m).
 • In Groot-Brittannië wordt automobilisten geadviseerd ook overdag dimlicht of dagrijlicht te voeren.

Kinderen

 • Kinderen onder de 3 jaar moeten in een goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto, in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • In een auto die is voorzien van veiligheidsgordels, moeten kinderen van 3 t/m 11 jaar en kleiner dan 1,35 m in een voor hen geschikt en goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd. Deze kinderen mogen alleen in de volgende gevallen op de achterbank een gewone autogordel dragen:
  • In de taxi als er geen kinderzitje beschikbaar is.
  • Bij incidenteel vervoer over een korte afstand.
  • Als er al twee kinderzitjes in gebruik zijn en er geen plaats is voor een derde op de achterbank.
 • Voor kinderen van 12 jaar en ouder of met een lengte van minimaal 1,35 m is een gewone autogordel voldoende.

Lading

 • 's Nachts of bij slecht zicht moet lading voorzien zijn van een rood licht aan de achterkant en van een wit licht aan de voorkant.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is toegestaan.
 • Dit geldt ook voor apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons).

Dashcam

 • Het gebruik van een dashcam (dashboardcamera) is niet verboden.
 • Bij het openbaar maken van dashcam-opnamen (bijvoorbeeld op internet), moet echter rekening worden gehouden met de privacywetgeving.
 • Actuele informatie over het gebruik van een dashcam is te vinden op www.anwb.nl/rechtshulp/dashcams.

Slepen

 • Het slepen van een voertuig met behulp van een zogeheten A-frame is toegestaan en wordt beschouwd als het rijden met een aanhangwagen of caravan.
 • Bestuurders dienen zich te houden aan de maximumsnelheden die voor dergelijke combinaties gelden (96 km/h op de snelweg en 80 km/h op andere wegen, tenzij borden een lagere maximumsnelheid aangegeven).

Bijzonderheden

Roken in de auto

 • Met ingang van 1 oktober 2015 is het (vooralsnog alleen in Engeland en Wales) strafbaar om te roken in een auto of camper in het bijzijn van een passagier van 18 jaar of jonger.

Verkeersregels bromfiets

 • Een brommer wordt in Groot-Brittannië en Noord-Ierland een moped genoemd. Het vermogen van de aandrijfmotor daarvan mag maximaal 50 cm³ zijn en de maximumsnelheid is 45 km/h. 
 • Mopeds mogen niet op auto(snel)wegen rijden.
 • Voor een moped die met pedalen kan worden voortbewogen, gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bromfietsers en hun passagiers.

Verlichting

 • Het is niet verplicht om ook overdag dimlicht te voeren, maar dit wordt wel geadviseerd.

Passagiers

 • Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats die is voorzien van voetsteunen.

Aanhanger

 • Het is niet toegestaan om een aanhanger aan een bromfiets te koppelen.

Fietspad

 • Het is verboden om met bromfietsen op fietspaden te rijden.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • In plaats van continu brandend mag het licht ook knipperen.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is verboden passagiers op de fiets te vervoeren tenzij de fiets speciaal daarvoor is toegerust.
 • Het is toegestaan om kinderen te vervoeren in een fietszitje.

Fietsen onder invloed

 • Als een fietser zichtbaar onder invloed is en de fiets niet meer goed kan besturen, kan een boete worden gegeven.

Mobiel bellen

 • Hoewel mobiel bellen op de fiets niet wettelijk verboden is, kunnen fietsers een boete krijgen als het bellen een negatieve invloed heeft op hun rijgedrag of als ze daarmee het overige verkeer in gevaar brengen.
 • Voor bestuurders van elektrische fietsen die worden aangemerkt als motorvoertuig, is het wel verboden om een mobiele telefoon vast te houden tijdens het fietsen.

Fietspad

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moeten fietsers op het fietsgedeelte blijven.
 • Wanneer busstroken ook door fietsers gebruikt mogen worden, wordt dit met borden aangegeven.

Elektrische fiets

 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 24 km/h die een vermogen van maximaal 200 watt heeft en niet zwaarder is dan 40 kg (Electrically Assisted Pedal Cycle, EAPC), gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Er geldt in Groot-Brittannië en Noord-Ierland een minimumleeftijd van 14 jaar voor het rijden op een dergelijke elektrische fiets.
 • Voor fietsen met elektromotor die sneller kunnen, meer vermogen hebben, zwaarder zijn dan 40 kg of waarop kan worden gereden zonder te trappen (zoals e-bikes), gelden de regels voor brom- of snorfietsen.

Verkeersregels Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.
 • Het dragen van een helm is niet verplicht voor passagiers in een zijspan.

Verlichting

 • Dimlicht overdag is niet verplicht, maar wordt aangeraden.

Passagiers

 • Het is toegestaan om op een motor maximaal één passagier te vervoeren, mits hiervoor een speciale zitplaats en voetsteunen aanwezig zijn.

Aanhanger

 • Het is verboden een aanhanger te koppelen aan een motor van minder dan 125 cm³.
 • Het is wel toegestaan een aanhanger te koppelen aan een motor van meer dan 125 cm³, mits:
  • de aanhanger niet breder is dan 1 m;
  • de afstand tussen de achteras van de motor en de achterzijde van de aanhanger niet groter is dan 2,5 m;
  • het beladen gewicht van de aanhanger niet meer bedraagt dan 150 kg of tweederde van het onbeladen gewicht van de motor.
 • Het onbeladen gewicht van de motor (zonder passagiers, maar met volle tank etc.) moet duidelijk zijn aangegeven op de motor en het onbeladen gewicht van de aanhanger moet duidelijk zijn aangegeven op de aanhanger.

Filerijden

 • Het is toegestaan om in een file tussen de rijen stilstaande of langzaam rijdende auto's (maximaal 30 km/h) door te rijden, mits andere verkeersdeelnemers niet in gevaar worden gebracht.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

Nederland Groot-Brittannië en Noord-Ierland opm.

Breedte combinatie (excl. spiegels)

2,55 m

2,55 m

Hoogte combinatie

4 m

4 m

Lengte aanhanger (excl. dissel)

12 m

7 m

(A, C)

Lengte combinatie

18 m

18,75 m

(B, C)

 • A: Alle aanhangers mogen maximaal 7 m lang zijn, exclusief dissel. Een caravan of aanhangwagen mag maximaal 12 m lang zijn als het bruto gewicht van het trekkende voertuig groter is dan 3500 kg.
 • B: De maximumlengte is 18 m als het trekkende voertuig vóór 1998 is gefabriceerd.
 • C: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Rijstroken

 • Op autosnelwegen met drie of meer rijstroken in één richting mag een auto met caravan of aanhangwagen niet op de meest rechtse rijstrook rijden.

Bijzonderheden

 • In Groot-Brittannië en Noord-Ierland is het trekken van een auto met een triangel (driehoekige trekstang) toegestaan.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Groot-Brittannië en Noord-Ierland wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Let op: borden met maximumsnelheden geven deze snelheden aan in mph (miles per hour, mijlen per uur). Ook afstanden op richtingaanwijzers worden in mijlen weergegeven. 1 mijl = 1,6 km.
 • Op sommige borden worden toegestane afmetingen alleen weergegeven in feet en inches (cijfers met respectievelijk enkele en dubbele accenttekens erachter). 1' (foot) = 0,3 m en 1" (inch) = 2,54 cm. Vaak worden ook de afmetingen in meters (m) weergegeven.

Auto en motor

 • Aanwijzingsborden op autosnelwegen (M-wegen) zijn blauw met witte letters, aanwijzingsborden op primaire wegen (A-wegen) zijn groen met witte letters. Op B-wegen en overige wegen zijn de aanwijzingsborden wit met zwarte letters.
 • Let op: een blauw rond bord met in witte letters het getal 30 erop geeft geen adviessnelheid aan, maar geeft aan dat de minimumsnelheid 30 mph (48 km/h) is.
 • Een keerverbod wordt aangegeven met een rond wit bord met een rode rand en een omgekeerde zwarte 'U' waar, anders dan in Nederland, ook een rode streep doorheen loopt.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links of rechts afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: 'Verboden links (of rechts) af te slaan'.
 • Er zijn speciale parkeerplaatsen voor één motor die worden aangeduid met een blauw rechthoekig bord met een 'P' en een wit onderbord met een zwarte motorrijder.
 • Een groen rechthoekig bord met 'Quiet lane' in witte letters geeft een landelijke weg aan waar ook wandelaars, fietsers en ruiters gebruik van maken en waar een lage snelheid wordt geadviseerd.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een zwart uitroepteken met een onderbord met de tekst 'Hidden dip' geeft aan dat er een klein dal in de weg zit waardoor een tegenligger mogelijk niet zichtbaar is.

Caravan en aanhangwagen

 • Een rond wit bord met een rode rand en een auto met een caravan erachter betekent dat de weg verboden is voor auto's die een caravan trekken.

Aanduidingen

Engels Nederlands

. ahead

Je nadert .

Bus stop

Bushalte

Cattle grid

Veerooster

Clearway

Autoweg waar stopverbod geldt

Crossing

Overweg

Delays possible

Oponthoud is mogelijk

Give way

Voorrang verlenen

Give way to oncoming vehicles

Voorrang verlenen aan tegemoetkomend verkeer

Hard shoulder

Vluchtstrook

Hidden dip

Verborgen laagte in de weg

Humps

Verkeersdrempels

Loose chippings

Steenslag (opspattend grind)

Keep clear

Vrijhouden (niet stilstaan of parkeren)

Keep crossing clear

Overweg vrijhouden

Loading only

Alleen laden en lossen

Max speed

Maximumsnelheid

Motorway

Autosnelweg (M-weg)

No articulated vehicles

Verboden voor vrachtwagens met aanhanger

No vehicles

Verboden voor voertuigen

Pedestrian zone

Voetgangersgebied

Permit holders only

Alleen voor houders van een parkeerkaart

Please drive slowly

Langzaam rijden

Priority over oncoming vehicles

U hebt voorrang op tegemoetkomend verkeer

Quiet lane

Landelijke weg, lage snelheid wordt geadviseerd

Red route

Route waar een stopverbod geldt (gemarkeerd met rode strepen)

Slow

Langzaam

Soft verges

Zachte berm

Sorry for any delay

Excuses voor eventueel oponthoud

Stay in lane

Op eigen rijstrook blijven rijden

Queues likely

Kans op files

Urban clearway

Stedelijke autoweg waar (tijdelijk) stopverbod geldt

yds

Afkorting van yards (1 yard = 91 cm)

Weak bridge

Brug waarvoor een aangegeven maximumgewicht geldt

Wet tar

Zacht asfalt

Meer info onderweg in Groot-Brittannië of Noord-Ierland

Tanken
Tol
Verkeersinformatie
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto
Actuele verkeersinformatie Groot-Brittannië