Het kenteken schorsen

De auto staat voor een langdurige reparatie in de garage, hij hoort bij een verzameling of het betreft een oldtimer. In deze en andere gevallen kan het kenteken schorsen een oplossing zijn. Waarom?

Schorsen

Zodra het kenteken van een voertuig is geschorst, is de eigenaar niet langer verplicht om het voertuig te verzekeren en is het voertuig (indien van toepassing) niet meer APK-plichtig. Ook hoeft er dan geen wegenbelasting meer betaald te worden. Het enige nadeel is dat de auto zich niet op de openbare weg mag bevinden, dus ook niet in het buitenland.

Je kunt schorsing van het kenteken aanvragen op het postkantoor of op de site van de RDW. Deze gaat in op de dag van aanvraag en duurt een jaar. De APK, verzekering en motorrijtuigenbelasting (MRB) kunnen hiermee voor een jaar worden geschorst. Deze periode kan eventueel worden verlengd.

Procedure van schorsing

Je kunt het voertuig schorsen bij het postkantoor of via de website van het RDW. Aan schorsing zijn wel kosten verbonden:

Voor personenauto's tot 15 jaar oud en bedrijfsauto's tot 15 jaar oud en onder de 3500 kg, geldt het 'normaal tarief '. Voor alle andere voertuigen geldt het 'laag tarief ' (met uitzondering van brom- en snorfietsen).

Het verlengen van een schorsing valt onder het 'laag tarief '. Aan het opheffen van een schorsing zijn geen kosten verbonden. Schors je een voertuig, binnen 1 jaar na het begin van de vorige schorsing, dan geldt het hoogste tarief (schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing). Dit hoge tarief geldt niet voor brom- en snorfietsen.

Schorsen laag tarief                                                                                       €   24,00
Schorsen normaal tarief                                                                                 €   73,00  
Schorsen brom- of snorfiets                                                                           €   11,00
Schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing (hoog tarief)       €   120,00

Schorsing en APK

Verstrijkt de geldigheid van de APK tijdens de schorsingsperiode, dan moet je de auto laten goedkeuren vlak voordat de schorsing afloopt. Je kunt bij de belastingdienst een ontheffing voor de motorrijtuigenbelasting aanvragen voor één dag. Op deze dag moet je de APK laten uitvoeren. Je mag dan alleen deze dag met de auto gebruik maken van de openbare weg om naar de keuring te rijden. Houd er rekening mee dat het voertuig vóór het rijden ook weer WA-verzekerd moet zijn.

De verzekering moet je apart stopzetten. Het kan raadzaam zijn het motorvoertuig wel tegen brand, diefstal en dergelijke te blijven verzekeren.

Opheffing van schorsing

Voortijdige opheffing van de schorsing (dus binnen het jaar) is mogelijk, schorsingskosten worden niet teruggestort. Is de schorsingsperiode korter dan 1 maand dan ben je alsnog motorrijtuigenbelasting over deze maand verschuldigd.

Meer informatie:

Website van het RDW