Verantwoord ondernemen

Sinds haar oprichting in 1883 is de ANWB een maatschappelijke organisatie, die vandaag de dag op het gebied van mobiliteit, recreatie en toerisme de belangen behartigt van bijna 4 miljoen leden.

Door de omvang van de vereniging en de breedte van de werkvelden, mobiliteit, vakantie en vrije tijd, neemt de ANWB in de samenleving een bijzondere positie in, die ook verplichtingen met zich meebrengt op het gebied van duurzaamheid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is daarom een belangrijk thema in de bedrijfsstrategie 'Ambitie 20|20'.

Visie op MVO

De samenleving gaat ervan uit dat het bedrijfsleven haar activiteiten op een verantwoorde wijze uitvoert. Dit geldt nog sterker voor de ANWB als maatschappelijke organisatie en vereniging.

Lees meer over de visie van de ANWB

ANWB en de mens

Bij de ANWB en haar dochteronder- nemingen werken ruim 4.800 mensen. De ANWB wil voor hen een goede werkgever zijn. Dat vertaalt zich in een prettige werksfeer en een bedrijfscultuur met aandacht voor de mens.

Lees meer over ANWB en de mens

Milieubeleid

De ANWB erkent dat haar eigen activiteiten en de mobiliteit en vrijetijdsbesteding van haar bijna vier miljoen leden negatieve effecten hebben op het milieu. De ANWB voelt zich medeverantwoordelijk voor het tegengaan van beide effecten en wil daarin het goede voorbeeld geven.

Lees meer over ANWB en het milieu

Ketenverantwoordelijkheid

De ANWB wil dat al haar toeleveranciers zich houden aan minimumeisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, werktijden, mensenrechten, kinderarbeid, corruptie en milieuvervuiling.

Lees meer over de ketenverantwoordelijkheid

ANWB en de maatschappij

Vanwege het grote aantal leden dat ANWB vertegenwoordigt, vindt zij het ook belangrijk om de kennis die zij heeft maatschappelijk in te zetten en de buitenwereld bewust te maken van maatschappelijke thema’s op de gebieden mobiliteit, vakantie en vrije tijd.

Lees meer over ANWB en de maatschappij

Maatschappelijk jaarverslag

De plannen, projecten en prestaties waarmee de ANWB in 2014 invulling heeft gegeven aan haar ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn tot in detail beschreven in het Maatschappelijk Jaarverslag 2014.

Jaarverslag 2014

Ieder kind heeft recht op een fiets

Het lijkt zo vanzelfsprekend, een kind op de fiets. Maar voor veel kinderen, die opgroeien in armoede is dat niet zo. Het ANWB Kinderfietsenplan zamelt gebruikte fietsen in, knapt ze op en doneert een veilige fiets aan kinderen vanaf 10 jaar.

Lees meer over het kinderfietsenplan

Donaties van de ANWB

Onder de vlag 'Maatschappelijk Rendement' ondersteunt de ANWB kleine, lokale initiatieven die waardevol en inspirerend zijn voor de leden. Het project of initiatief moet liggen op het terrein van recreatie, verkeersveiligheid of duurzame mobiliteit.

Hoe een bijdrage aanvragen?

ANWB Groenpleinen

De ANWB Groenpleinen in Krommenie en Eindhoven zijn plekken waar je samen naartoe gaat of afspreekt. Een plek die jong en oud samenbrengt om er hun vrije tijd door te brengen, om er te spelen, maar ook om in de open lucht te werken.

Meer over ANWB Groenpleinen