“Samen met werkgevers afspraken maken over thuiswerken”

Corona heeft het woon- werk verkeer veranderd. Dit biedt kansen om te kijken hoe- en in welk mate varianten mogelijk zijn om het file probleem in Nederland permanent op te lossen. Spitsbrekers ging in gesprek met Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Als het aan Van Nieuwenhuizen ligt, wordt thuiswerken de nieuwe standaard. Ze wil daar graag afspraken over maken met het bedrijfsleven. En dat gaat gebeuren. 'We zijn nu eigenlijk al in de fase dat het er niet meer om gaat of we afspraken maken, maar meer om wat er precies in de afspraken komt te staan en wanneer we ze klaar hebben. Dus we zijn nu echt al een stap verder', zegt ze in deze nieuwe Breek de Spits Podcast.

Afspraken

Om welke afspraken het concreet gaat, kan Van Nieuwenhuizen nog niet zeggen. Dat wordt de komende tijd verder uitgewerkt met werkgevers. 'We kijken daarbij niet alleen naar het thuiswerken, maar ook naar het spreiden van medewerkers', zegt ze. Verder wordt gekeken naar het stimuleren van de (elektrische) fiets als alternatief voor de auto. Voor de middellange afstand is de elektrische fiets een heel goed alternatief. En er zijn interessante regelingen, waarbij werkgevers een fiets lease regeling kunnen bieden aan de werknemer. Ook wil ze een deel van het transport van goederen van de weg naar het water en het spoor verplaatsen.

Vuistregels

Van Nieuwenhuizen is niet van plan om het thuiswerken op te leggen aan het bedrijfsleven. Ze wil de afspraken graag toevoegen aan bestaande anderhalve meter protocollen van sectoren. 'Geen zware wetgevingstrajecten of wat dan ook, want dat is voor de anderhalve meter protocollen niet nodig geweest. Dus daar gaan we dit gewoon aan toevoegen. Het worden vuistregels.'

Beluister het hele gesprek in de Breek de Spits Podcast: