Bij pech met de elektrische auto in 5 stappen weer op weg

De voordelen voor leasemaatschappijen, autofabrikanten én hun berijders

In Nederland rijden inmiddels ruim 130.000 elektrische auto’s (EV’s) en de verwachting is dat dit de komende jaren in hoog tempo doorgroeit naar 1.000.000 in 2025. Een elektrische auto is een comfortabel, schoon en zuinig alternatief voor de huidige brandstofauto. ANWB Zakelijk steunt de transitie naar zero-emissie mobiliteit en ziet in de elektrische auto een belangrijke bouwsteen om deze ambitie te realiseren.

Er zijn intussen steeds meer elektrische auto’s op de weg. Maar ook deze auto’s of de oplaadvoorzieningen van deze auto’s krijgen pech. Hoe helpen we berijders en onze klanten met deze voertuigen zo snel mogelijk weer op weg? In dit artikel gaan we op pad met ANWB Zakelijk en gaan we in vijf stappen van ‘pech’ naar ‘weer op weg’.

1. Een EV-rijder kan niet meer verder rijden

De twee meest voorkomende pechoorzaken bij zowel traditionele brandstofauto’s als elektrische voertuigen zijn lekke banden en start/accuproblemen. Ook elektrische voertuigen beschikken tenslotte gewoon over banden en accu’s, daarin verschillen ze niet van traditionele voertuigen.

Bij pech met elektrische voertuigen gaat het echter niet alleen om problemen met het voertuig zelf. Er kunnen ook storingen of andere problemen optreden met de oplaadvoorzieningen. Denk aan een laadpaal die niet meer werkt door een storing of een vastzittende stekker. Ook dit kan ervoor zorgen dat een berijder niet meer verder kan.

2. Een berijder neemt contact op met de Alarmcentrale

Contact opnemen met de Alarmcentrale kan op verschillende manieren. Problemen met de laadvoorziening worden veelal gemeld via de aanbieder van de laadpaal. Het melden van pech met de auto zelf kan 24/7, zowel telefonisch als digitaal. Via een digitaal formulier is pech eenvoudig te melden. Een berijder vult zijn gegevens en pechlocatie in en geeft aan wat het probleem is. De melding wordt vervolgens automatisch verwerkt. De Alarmcentrale neemt ook bCall-meldingen aan. De berijder drukt bij pech op de daarvoor bestemde knop in de auto, waarna de auto contact opneemt met de Alarmcentrale. Hierbij wordt belangrijke voertuig- en locatiedata automatisch meegezonden.

3. Telefonische hulpverlening

Steeds vaker kunnen problemen op afstand worden opgelost. Met name storingen aan laadpalen worden vaak aan de telefoon verholpen, doordat hulpverleners de paal op afstand kunnen resetten. Dit gebeurt in 90% van de gevallen! Hulpverleners slagen er ook vaak in om voertuigen zelf op afstand te repareren. ANWB Zakelijk werkt met de zogenaamde phone-fix. Eenvoudige problemen worden direct opgelost door de eerstelijns telefoonsupport en de complexe vragen worden doorgezet naar de technische helpdesk. Deze helpdesk beschikt over een uitgebreide up-to-date database met vele tips en tricks. Voordeel voor de berijder en voor de leasemaatschappij of fabrikant: het is heel efficiënt, de kosten blijven laag en de berijder kan meteen weer verder.

4. Hulp ter plaatse

Kan het probleem niet op afstand worden verholpen? Dan staat de Wegenwacht paraat. Alle Wegenwachten zijn gecertificeerd om te werken aan elektrische voertuigen. Innovaties zoals de Wegenwachtauto met EV Charger, zorgen ervoor dat ook pechgevallen bij elektrische voertuigen ter plekke verholpen kunnen worden.

Daarnaast speelt veiligheid ook een grote rol. Het voltage van de accu van een elektrische auto is met 300-600 Volt veel hoger waardoor de kans op verbrandingen en/of elektrocutie toeneemt. Wegenwachten worden daarom niet alleen getraind op technische kennis, maar ook op het maken van een inschatting rondom de veiligheid.

Wanneer reparatie ter plekke niet mogelijk is en de auto moet worden weggehaald, dan zorgt de Wegenwacht voor een passende veilige oplossing.

5. Na pech met de EV weer op weg, ook in het buitenland!

Het belangrijkste is om een berijder weer snel op weg te helpen. Dit doet de ANWB niet alleen in Nederland maar ook over de grens. Als het gaat om elektrisch vervoer en de voorzieningen loopt Nederland ten opzichte van andere Europese landen voor. Zo is ANWB Zakelijk hard bezig om Europese zusterclubs op te leiden en te certificeren op het gebied van pechhulp voor elektrische auto’s. ANWB wil toewerken naar een Europese standaard voor hulp aan voertuigen, maar ook voor laadnetwerken. Zodat je berijders bijvoorbeeld nooit meer verschillende kabels en passen mee hoeven nemen als zij naar het buitenland rijden.

Wat betekent dit voor de leasemaatschappijen en autofabrikanten?

Bij pech wil een berijder zo snel mogelijk weer op weg, het liefst in zijn eigen auto. Voor een berijder mag het geen verschil maken of hij elektrisch rijdt of niet. Alle Wegenwachten van de ANWB zijn gecertificeerd om hulp te bieden aan elektrische auto’s. Dit geldt ook voor het beheren, onderhouden en repareren van laadpalen.

Voor de wagenparkbeheerder of after sales manager is het belangrijk te weten dat de ANWB de transitie naar duurzame mobiliteit steunt. ANWB Zakelijk past haar dienstverlening hierop aan en voert pechhulp uit zoals berijders en klanten dit gewend zijn, ook bij elektrische voertuigen.