Twijfel over voldoende effectiviteit milieuzones

De verbanning van oude (bestel)auto’s uit de binnensteden om de luchtkwaliteit te verbeteren staat ter discussie. Zijn dit soort maatregelen en de daarvoor ingestelde zogeheten milieuzones wel zo effectief, vragen betrokken partijen zich af. De uitkomst is ongewis, dus is het afwachten voor de vele zzp’ers en mkb’ers met een old- of youngtimer. Lichtpunt is dat er een landelijke regeling voor milieuzones komt. Nu bedenkt elke gemeente nog zijn eigen maatregelen.

Gemeenten zien milieuzones als een belangrijk instrument om de luchtkwaliteit van de binnensteden te verbeteren. Over de juiste invulling van een milieuzone wordt echter verschillend gedacht, door ondernemers, bewoners, politiek en overheden. Twee recente voorbeelden.

Toch eerst onderzoek

De gemeente Arnhem heeft kort geleden het landelijke nieuws gehaald met de uitbreiding van de milieuzone, die nu nog alleen voor vrachtauto’s geldt. Per 1 januari 2019 mogen diesel-personenauto’s van voor 2004 het centrum niet meer in. Dat betekent in de praktijk dat circa 800 eigenaren van een oudere diesel worden gedupeerd. Kosten van invoering van de maatregel worden beraamd op ruim vijf ton en voor de handhaving wordt uitgegaan van 60.000 euro per jaar.
De politieke partijen hebben plotseling grote twijfels, bleek begin november bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 2018. De politieke partijen willen nu toch eerst een onderzoek naar de effectiviteit van deze maatregel.

‘Gebakken lucht’

Een tweede voorbeeld is gemeente Rotterdam waar al langere tijd wordt gesproken met onder meer de Stichting Rotterdamse Klassiekers over de milieuzone. Zie bijvoorbeeld het ZONEmagazine. ‘Van schone lucht naar gebakken lucht’ waarin ook een aantal ondernemers hun hart luchten.

Rotterdam heeft besloten dat het per 1 augustus 2017 niet is toegestaan om de milieuzone in te rijden met personenauto’s en bestelauto’s die op benzine rijden, waarvan de datum eerste toelating valt op 30 juni 1992 of eerder. Een gedupeerde Rotterdammer heeft het besluit tot dusver met succes aangevochten bij de rechter.Voorlopig mag je met je oude benzineauto nog Rotterdam in, bericht ook de gemeente.

430.000 verzuimdagen

Dat er iets moet gebeuren aan de luchtkwaliteit staat niet ter discussie. Daar is iedereen het over eens. Ter illustratie hiervan een nieuw rapport van de GGD Gelderland over de luchtvervuiling door het verkeer in Gelderland. Uit dit rapport: “Gelderlanders overlijden gemiddeld 374 dagen eerder door luchtvervuiling. Daarnaast veroorzaakt luchtvervuiling in Gelderland jaarlijks 430.000 verzuimdagen. Dat is 5% van alle verzuimdagen in Gelderland. 130 gevallen van longkanker worden jaarlijks in Gelderland toegeschreven aan luchtverontreiniging. Dat is 9% van alle gevallen van longkanker in Gelderland.”

Wat vindt de ANWB?

De ANWB steunt de invoering van een milieuzone alleen wanneer deze aantoonbaar bijdraagt aan schone lucht. Tevens ziet de ANWB de noodzaak voor aanvullende maatregelen om te garanderen dat al haar leden de stad in kunnen en de transitie naar zero-emissie mobiliteit kunnen maken. Verder moet er naar worden gestreefd dat binnen Nederland, en zelfs Europa, de invoering met dezelfde regels, aanduiding en methode van handhaving gebeurt.

Dit doet de ANWB