Visie op mobiliteit

Slimme ondernemers springen nu in op de mobiliteit revolutie

Technologische innovaties volgen elkaar in rap tempo op en zijn aanjagers voor een revolutie in de mobiliteitsmarkt. Hoe ziet mobiliteit er in de toekomst uit? En hoe kunnen slimme ondernemers daar nu op inspringen? Willem Aal, directeur Zakelijke Markt bij de ANWB, ziet drie duidelijke trends en deelt zijn visie.

Flexibele mobiliteit: ZZP’er wil flexibiliteit
“Functionaliteit en gebruik winnen terrein ten opzichte van bezit en imago. Hierdoor vormen autodelen en samen rijden een steeds groter aandeel van het mobiliteitsaanbod. Steeds meer partijen springen hierop in. Een mooie ontwikkeling, want voertuigen staan momenteel zo’n 95% van de tijd stil. Inefficiënt en kostbaar, want ondertussen lopen de vaste lasten natuurlijk gewoon door. Het delen van auto’s kan daarom een aantrekkelijke mogelijkheid zijn. Met name ZZP’ers hechten veel waarde aan flexibiliteit. Ik verwacht dat steeds meer ZZP’ers kiezen voor de beste reisoptie per situatie. Soms is dat de auto, in andere gevallen de fiets of de trein. Delen maakt flexibel, bij voorkeur on demand, via een smartphone. Daarmee staat de auto niet langer op de balans als vaste kostenpost en betaalt men alleen bij daadwerkelijk gebruik. Het delen van voertuigen zal in de toekomst alleen maar toenemen.”

Elektrisch rijden: Kansen nemen toe
“Ook elektrisch rijden wordt steeds kansrijker door de snelle ontwikkelingen in batterij technologie. De kosten van de batterijen dalen sneller dan verwacht en daarmee komen er steeds meer ‘betaalbare’ modellen op de markt. Om elektrisch rijden echt op grote schaal succesvol te laten worden is stimulans vanuit de overheid noodzakelijk. Slimme ondernemers wachten dit niet af, maar zijn de mogelijkheden voor hun onderneming al aan het onderzoeken. Met name bedrijven met een eigen wagenpark adviseer ik om serieus na te denken over de vraag of ze (deels) willen overstappen op elektrisch rijden en wat de impact voor hun organisatie is. Ook de ANWB is meegegaan met de ontwikkelingen rondom elektrisch rijden. Een deel van onze medewerkers rijdt semi-elektrisch. Daarnaast is de Wegenwacht gecertificeerd om elektrische auto’s te repareren en verzorgen wij onderhoud en reparatie aan openbare laadpalen.”

Connected: Besparen dankzij data
“Steeds meer voertuigen zijn verbonden met internet en dat levert een schat aan data op. Enerzijds data rondom het voertuig en anderzijds rondom de bestuurder. Ondernemers kunnen de data gebruiken om het rijgedrag van werknemers inzichtelijk te maken en het (naderende) onderhoud in kaart te brengen. Het zou mij niet verbazen als het in de toekomst gebruikelijk wordt om werknemers te belonen op basis van rijgedrag. En omdat een auto aangeeft wanneer onderhoud nodig zal zijn, kan het voertuig naar de garage voordat er schade of pech ontstaat. Zeker bedrijven met een eigen wagenpark kunnen hier enorme besparingen mee genereren. Maar ook op kleinere schaal is deze data interessant. Denk aan het eenvoudig scheiden van zakelijke en privé-kilometers; een blok aan het been van zelfstandigen. De toekomst van mobiliteit is niet alleen belangrijk voor bedrijven in de logistieke sector. Iedere ondernemer die geld wil besparen en een rol wil spelen in de toekomst zou zich met deze ontwikkelingen bezig moeten houden.”