Oud bestelbusje fijnstofbom

Aanval op fiscale vrijstellingen bestelbusjes op diesel

Het fiscale beleid dat ondernemers aanmoedigt om bestelbusjes op diesel te rijden moet op de schop, vindt stichting Natuur & Milieu. Deze bestelbusjes zijn verantwoordelijk voor maar liefst 40 procent van de fijnstofuitstoot van al het wegverkeer. De ANWB is net als Natuur & Milieu groot voorstander van het stimuleren van schone elektrische bestelbusjes. De discussie over de juiste stimuleringsmaatregelen is echter nog volop in gang. De berekening van de fijnstofuitstoot van dieselbusjes komt van de hand van bureau CE Delft dat in opdracht van Natuur & Milieu onderzoek heeft gedaan. Bestelbusjes op diesel blijken gemiddeld vier keer zo vervuilend als personenauto’s. Ze dragen hiermee in belangrijke mate bij aan de luchtvervuiling langs wegen en in binnensteden.

Helft diesels zonder roetfilter
Natuur & Milieu: “In Nederland rijden 900.000 bestelauto’s rond, tegenover 8 miljoen personenauto’s. De bestelauto’s rijden vrijwel allemaal op diesel. Ruim de helft daarvan is van voor 2011 en heeft geen roetfilter. Hierdoor is hun bijdrage aan luchtvervuiling buitenproportioneel hoog. De uitstoot van deze dieselbusjes is niet alleen schadelijk voor het klimaat, maar ook gevaarlijk voor de gezondheid van omwonenden. Fijnstof en stikstof zorgen voor een kortere levensduur en een grotere kans op aandoeningen als kanker, hart- en vaatziekten, longziekten en vroeggeboorten.”

BPM en MRB ter discussie
Bestelauto’s voor ondernemers zijn momenteel vrijgesteld van aanschafbelasting (BPM) en betalen een sterk verlaagde wegenbelasting (MRB). Hierdoor kiezen bedrijven meestal voor busjes die rijden op de meest goedkope brandstof: diesel. Busjes op benzine zijn nauwelijks te vinden. Dit betekent ook dat bedrijven die schoon willen rijden, hiervoor extra kosten moeten maken.

De stichting roept het toekomstige kabinet op om de BPM en MRB voor bestelbusjes weer in te voeren voor deze bestelauto’s en de vrijstelling alleen te behouden voor zero-emissie bestelauto’s. Dit zou een gelijk en eerlijk speelveld creëren. De ANWB ziet ook graag schone elektrische bedrijfsbussen en pleit voor meer verschillende modellen omdat het aanbod nog beperkt is. Maar de ANWB vindt het behoud van de vrijstellingen voor BPM en MRB op dit moment nog concreet en wenselijk.

Betalen naar gebruik
De vrijstellingen zouden volgens de ANWB op de lange termijn wel kunnen worden afgebouwd, maar dan als onderdeel van een eerlijk, evenwichtig en toekomstvast autobelastingstelsel. De ANWB stelt in de “Visie Autobelastingen” dat we af zouden moeten van de omvangrijke lijst met uitzonderingscategorieën. Nieuwe fiscale regels kunnen volgens de bond het beste worden gebaseerd op “betalen naar gebruik”.

Bestelbusbattle: wat is de beste maatregel?
Zoals hiervoor gesteld, is het laatste woord nog niet gezegd over het gewenste toekomstige fiscale systeem voor voertuigen. Natuur & Milieu heeft de discussie recent opnieuw aangezwengeld met de Bestelbusbattle. Deze battle is georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Green Deal ZES. Nissan, Renault en de Vereniging DOET hebben de ‘strijd’ mede mogelijk gemaakt.

Vijf teams van onder andere  wetenschappers, beleidsmakers en bedrijven hebben zich gebogen over de vraag  wat de meest effectieve en kansrijke overheidsmaatregel is voor maximale milieuwinst in de bestelautomarkt. De bedachte maatregelen worden binnenkort aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Voortrekkersrol
Eén zaak is al duidelijk: meerdere teams zien een belangrijke voortrekkersrol weggelegd voor overheden. Zij zouden bij de inkoop van voertuigen en diensten zo snel mogelijk op nul-emissie bestelbussen moeten overstappen. Uit eerder onderzoek van Natuur & Milieu bleek dat dit nog vrijwel niet gebeurt, ondanks beloftes over duurzame inkoop.