Bijtelling verandert; laatste maand om actie te ondernemen

Bent u ondernemer en rijdt u of uw personeel in een auto van de zaak? Vanaf 1 januari 2016 veranderen de bijtellingscategorieën. Deze veranderingen kunnen grote invloed hebben op uw portemonnee. Wilt u geld besparen? Dan is het nu tijd voor actie!

Er is veel te doen geweest over de bijtellingspercentages in 2016. Maar de plannen zijn definitief en het nieuwe jaar nadert snel. Als u in deze laatste maand van 2015 nog actie onderneemt, dan kunt u wellicht kosten besparen. Wilt u weten wat er precies verandert en of dit invloed heeft op uw onderneming of leasecontract(en)? Wij hebben de maatregelen zo overzichtelijk mogelijk voor u op een rij gezet.

Bijtelling in een notendop  

Even opfrissen; hoe zit het nu ook alweer met de bijtelling? Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de auto van de zaak ook privé wordt gebruikt. Hierover betaalt u dus belasting. Indien het privégebruik minder dan 500 kilometer per kalenderjaar bedraagt hoeft u geen bijtelling te betalen. Om dit aan te kunnen tonen moet u een rittenregistratie bijhouden en daarnaast een ‘verklaring geen privégebruik auto’ bij de belastingdienst inleveren. De overheid stimuleert ondernemers om zuiniger te rijden door de bijtelling te verlagen naarmate uw auto minder CO2 uitstoot.

Dit verandert er aan de bijtelling in 2016

In 2016 gaat het aantal bijtellingscategorieën van vijf naar vier en veranderen er enkele bijtellingspercentages en CO2-grenswaarden. De 4% bijtellingscategorie voor volledig elektrische auto’s (0 g/km CO2 uitstoot) blijft bestaan. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 g/km (in de praktijk semi-elektrische auto’s) gaat het bijtellingspercentage van 7% naar 15%. Auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 106 g/km komen in de 21% bijtellingscategorie en auto’s die meer uitstoten in de 25% bijtellingscategorie. Let op! de bijtellingspercentages van 2016 gelden alleen voor auto's die in 2016 worden tenaamgesteld.

Valt uw auto in 2016 in een hogere bijtellingscategorie? 

Indien uw huidige auto vanwege de aangescherpte normen in een hogere bijtellingscategorie valt, dan geldt een overgangsregeling. Maximaal 60 maanden lang blijft het percentage gelden dat gold op de datum van de eerste ingebruikname (de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld). Aan het einde van deze periode wordt bekeken of het voertuig opnieuw voor dat bijtellingspercentage in aanmerking komt. Vanaf dat moment betaalt u bijtelling volgens de op dat moment geldende CO2-grenzen.

Bijtelling vanaf 2017

Ondernemers weten dat het nooit kwaad kan om verder vooruit te kijken. Daarom werpen we ook alvast een blik op de plannen vanaf 2017. Het kabinet heeft deze geschetst in de zogenaamde Autobrief II, maar deze opzet is nog niet definitief. De Autobrief II is op 19 juni 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede en Eerste Kamer moeten de voorstellen goedkeuren voordat de wijzigingen ingaan. De belangrijkste verschuiving is dat de bijtelling voor alle leaseauto's vanaf 2017 geleidelijk naar 22% opschuift. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.


Speciaal voor jou geselecteerd