Tijdbalk autobelastingen 2015

Het kabinet wil de autobelastingen eenvoudiger maken. Voor de zomer komt de regering met een plan, genaamd Autobrief 2.0. In autobrief 2.0 staan de fiscale maatregelen op het gebied van bijtelling, BPM en motorrijtuigenbelasting die per 1 januari 2017, geldend voor een periode van 4 jaar, ingaan.

Hieronder hebben we de belangrijkste momenten voor je in beeld gebracht rondom autobelastingen 2015.

Maand

Belangrijke momenten politiek

Maart

Gesprekken over nieuw belastingstelsel, inclusief autobelastingen (na 18 maart)

April

Gesprekken over nieuw belastingstelsel, inclusief autobelastingen

Nieuwe Autobrief 2017 - 2020

Mei

Nieuwe Autobrief 2017 - 2020

Provinciale Staten kiezen leden Eerste Kamer (26 mei)

Juni

Kamerbehandeling nieuwe Autobrief

September

Presentatie wettelijke uitwerking van nieuwe Autobrief (Prinsjesdag 15 september

Bekendmaking Belastingplan 2016 (Prinsjesdag 15 september)
N.B. autobelastingplannen voor 2016 zijn vorig jaar al vastgesteld

Oktober

Bespreking van Belastingplan 2016 in Tweede Kamer

November

Stemming over Belastingplan 2016 in Tweede Kamer

December

Bespreking van en stemming over Belastingplan 2016 in Eerste Kamer

Timing is belangrijk bij het aanschaffen of leasen van een auto

Vanaf 2016 komen er in de bijtelling vier percentages. Volledig elektrische auto’s krijgen 4% bijtelling, semi-elektrische auto’s (met een CO2-uitstoot van maximaal  50 gram per kilometer) 15%, auto’s met een CO2-uitstoot van 51 tot en met 106 gram per kilometer 21% en de overige auto’s 25%.

In 2016 worden voor de BPM ook de CO2-grenswaarden van de tariefschijven aangescherpt. Het moment van aankoop of het sluiten van het leasecontract kan dus veel geld schelen.

Bekijk voor meer informatie de factsheet Autobelastingen 2015 (PDF).